Виставка «Освітні інновації Нової української школи 2020/2021 років»

30 листопада в межах Національного освітнього форуму «Нова українська школа 2021: синергія, інтеграція, менеджмент» відбулась виставка «Освітні інновації Нової української школи 2020/2021 років». Співробітники Інституту педагогіки представили цілісну освітню систему для Нової української школи, що є логічним продовженням відповідної системи для початкової ланки. Підручники були створені за модельними навчальними програмами для 5-6 класів і ґрунтуються не лише на компетентнісному підході, а й на діяльнісному, забезпечуючи інтерактивну взаємодію вчителя й учня. Даючи змогу вчителеві вибудовувати навчальний процес, у якому учень вже не є пасивним слухачем, а вчитель – лише джерелом знань (детальніше про підручники).

Ще одна інноваційна освітня система, представлена Інститутом педагогіки на виставці – «Світ чекає крилатих» – розроблена для початкової школи й успішно застосовується вже п’ятий рік поспіль. Особливістю цієї особистісно орієнтованої системи є міжпредметна 3D-інтеграція на рівні навчальних програм, планів і посібників. Інтерактивне навчання відбувається на засадах діяльнісного підходу, за принципом «Навчаюся, навчаючи інших», враховує індивідуальні пізнавальні стилі навчання і є здоров’язбережувальним (детальніше про освітню систему).

«Ліга крилатих» – це логічне продовження системи «Світ чекає крилатих» у середній школі. Завдяки синхронізованому вивченню навчального матеріалу з різних предметів та інтегрованим курсам діти засвоюють усі необхідні знання й уміння за коротший час і меншими зусиллями, ніж діти, що навчаються за іншими програмами. Формат занять сприяє розвитку критичного, логічного мислення, творчості, емоційного й соціального інтелекту (детальніше про освітню систему)