Європейський дослідницький простір як орієнтир розвитку освіти і науки в Україні (Олег Топузов, Олена Локшина, Аліна Джурило, Оксана Шпарик) стаття в Українському педагогічному журналі

Проєкт «Європейський дослідницький простір як орієнтир розвитку педагогічної науки в Україні: інформаційний хаб Інституту педагогіки НАПН України», який реалізовувався упродовж грудня 2022 – листопада 2023 рр., став одним з десяти переможців конкурсу проєктів Української асоціації дослідників освіти під егідою Європейської асоціації дослідників освіти.

В межах проєкту співробітники Інституту педагогіки досліджували європейський дослідницький простір. Автори аналізують феномен Європейського дослідницького простору у єдності витоків, здобутків, інновацій, перспектив для України.

У статті автори акцентували увагу на еволюції місії Європейського дослідницького простору від подолання фрагментації національних дослідницьких систем й посилення політичної координації між державами-членами та ЄС (2000–2007), до вільного руху знань як «п’ятої свободи» (2007–2012), та до формування спільного ринку знань, досліджень та інновацій (2012–2020). З’ясовано сутнісні характеристики оновленого Європейського дослідницького простору, починаючи з 2020 року. Зроблено висновок, що такі принципи та цінності, як етика і доброчесність науки та інновацій, свобода наукових досліджень, гендерна рівність та рівні можливості для всіх, вільне пересування дослідників, знань і технологій, прагнення до досконалості, соціальна відповідальність є визначальними орієнтирами для української науки. Інноваційна практика ЄС з розбудови Європейського дослідницького простору потребує подальшого осмислення в умовах прагнення України до більшої інтеграції в Європейський дослідницький простір.

Детальніше з дослідженням пропонуємо ознайомитися на сайті видання https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/698