Зустріч з Комітетом експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин

9 липня 2021 року в Офісі Ради Європи України відбулась зустріч з Комітетом експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин з питань освіти.

Учасниками зустрічі стали європейські експерти, представники Міністерства освіти та науки України, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, Відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.

У рамках зустрічі активну участь взяли:

Юрій Кононенко, начальник головного управління шкільної освіти директорату шкільної освіти Міністерства освіти інауки України,

Світлана Харченко, головний спеціаліст відділу змістуосвіти, мовної політики та освіти національних меншин головного управління шкільної освіти директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України,

Вікторія Халанчук, спеціаліст Державної служби України з етнополітики та свободи совісті,

Наталія Бакуліна, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжноїлітератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук. 

Під час обговорення актуальних питань Наталія Бакуліна представила досвід роботи співробітників відділу з проблем навчання мов і літератур національних меншин, результати теоретичних досліджень і констатувального етапу педагогічного експерименту в рамках чинної теми НДР «Науково-методичне забезпечення реалізації моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мов корінних народів і національних меншин», презентувала авторські підручники з мови іврит для початкової школи та посібники для  формування багатомовної та міжкультурної компетентності, визначила основні проблеми та пріоритетні напрями подальших досліджень у сфері освіти національних меншин в Україні, надала пропозиції щодо можливих шляхів запровадженнянаукових здобутків в освітню практику.

У результаті зустрічі: надано обґрунтовані відповіді на запитання членів Комітету експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, висловлено державницьку позицію щодо захисту мов і прав на користування державною та рідною мовою корінних народів і національних меншин України, презентовано наукові та практичні досягнення з питань науково-методичного забезпечення мов і літератур національних меншин, надано пропозиції щодо актуальних проблем і кроків масштабування результатів роботи та подальшоїплідної співпраці.