Звернення президента НАПН України, академіка Василя Кременя до громадськості з нагоди 30-річчя НАПН України

4 березня 2022 року – визначна дата в історії національної освіти України. У цей день 1992 року Президент України Леонід Кравчук підписав Указ про створення Академії педагогічних наук України (АПН України) як вищої галузевої наукової установи.

30 років поспіль відбувалися поглиблені й прискорені дослідження науковців для забезпечення функціонування національної школи, професійно-технічної і вищої освіти. Академія здійснювала і координувала наукові дослідження з історії української освіти, педагогіки і психології, відродження і повернення імен українських педагогів і психологів, актуалізацію їхнього доробку (що багато в чому випередив свій час), розроблення дидактики і методики на нових засадах – філософії людиноцентризму, традицій національного виховання; інтенсифікувала вивчення й порівняння європейського і світового досвіду, засад громадянського виховання тощо.

Нинішня українська освіта увібрала традиції виховання й освіти від часів Київської Русі, Великого князівства Литовського, Козацької доби, Національного відродження, зберігши дух свободи й незалежності, самостійного мислення, бачення власного національного розвитку та відчуття приналежності до європейської цивілізації.

Історія розвитку академії яскраво демонструє потужний потенціал українських учених, здатність відповідати на виклики сучасності, діяти у фарватері цивілізаційного розвитку.

Зараз учені академії – кожен на своїй ділянці роботи й відповідно до фаху – боронять незалежність і суверенність нашої України, роблять усе можливе для підтримання громадян України, їхньої обороноздатності, психологічного здоров’я й витримки.

Вітаючи науковців академії, її партнерів і друзів, зичу перемоги у війні з російським агресором, подальших успіхів у розбудові національної освіти, педагогічної і психологічної наук України!

Слава Україні! Слава її захисникам!

Василь Кремень,

президент НАПН України,

академік НАН України і НАПН України,

міністр освіти і науки (2000-2005)