Здобувач ступеня доктора філософії: Сухомлин Оксана Андріївна

Науковий керівник: Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Тема дисертації:  Дидактичні засади формування цифрової компетентності студентів філологічних спеціальностей

Склад разової ради:

Голова ради:

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України.

Рецензенти:

Арістова Наталія Олександрівна,доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України;

Алєксєєва Світлана Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

Опоненти:

Опалюк Тетяна Леонідівна,доктор педагогічних наук, професор, декан факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Пшенична Ірина Сергіївна,кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філології та перекладу Київського національного університету технологій та дизайну.

Дата захисту: 2 листопада 2023 року о 14.00.

Трансляція захисту в режимі реального часу за посиланням:  https://us02web.zoom.us/j/83951478753?pwd=Y0xKZVZvL1M2eVhCOHMyZCtrVWpDUT09

Відеозапис захисту за посиланням.

Рецензії:

Відгуки:

Облікова картка дисертації

Рішення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії Сухомлин О.А.