Здобувач ступеня доктора філософії: Сухомлинська Леся Віталіївна

Науковий керівник: Топузов Олег Михайлович,  доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України, віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України.

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Тема дисертації: . Формування у дітей ціннісного ставлення до тварин освітньо-виховними та художньо-образними засобами (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.).

Склад разової ради:

Голова ради

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Рецензент:

Загородня Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Опоненти:

Білавич Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Журба Катерина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України.

Пустовіт Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничо-математичної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Дата захисту:

Захист відбудеться 8 червня 2023 року о 12.00

Трансляція захисту в режимі реального часу за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/85497040028?pwd=L04zRnBEakE5azlSQ0loMUphMHkyZz09

Рецензії:

Відгуки:

Облікова картка дисертації

Рішення спеціалізованої вченої ради