«Світ дидактики: дидактика в сучасному світі» – це щорічна міжнародна науково-практична конференція, яку проводить відділ дидактики Інституту з 2021 р.

Мета конференції полягає у висвітленні й апробуванні результатів наукових досліджень з питань сучасної дидактики в Україні й у світі, обговоренні питань теорії і методології сучасних дидактичних процесів, психолого-дидактичних проблем організації освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства, тенденцій розвитку сучасної дидактики, трансформаційних процесів в освіті ХХІ століття, інноваційних підходів, технологій, методик, методів, прийомів і засобів навчання.

За результатами роботи конференції видається збірник матеріалів.