Ярмола Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший наук співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України 

Інклюзивне навчання та підтримка дітей з ООП в умовах війни

Литовченко Світлана Віталівна, доктор педагогічних наук, старший наук співробітник, завідувач відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України 

Рекомендації педагогам за результатами комплексної оцінки розвитку дітей з порушеннями слуху в ІРЦ

Вовченко Ольга Анатоліївна, доктор психологічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Невротизація дитячого населення України з ООП за умов воєнних змін

Жук Валентина Володимирівна, кандидат педагогічнх наук, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогики і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Міждисциплінарний супровід слухопротезованих дітей в Україні

Душка Алла Луківна, доктор психологічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Поняття про РАС і основні причини його виникнення

Гладченко Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку ІСПП імені Миколи Ярмаченка

Використання математичних лабіринтів під час дистанційного навчання математики дітей з порушеннями інтелектуального розвитку

Литвинова Віра Володимирівна, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Розвиток слухового сприймання в системі цілеспрямованої роботи педагогів та інтегрування дітей з порушеннями слуху

Рібцун Юлія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Діти з особливими мовленнєвими потребами в Новій українській школі: сучасні реалії