Толочко Світлана Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України

Інноваційні підходи до організації навчання і виховання здобувачів освіти в умовах соціальних викликів

Рейпольська Ольга Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії дошкільної освіти і виховання – керівник Центру раннього розвитку дитини та дошкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України

Особливості навчання дітей дошкільного віку англійської мови: з чого почати

Ничкало Світлана Андріївна, науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України

Від модерну до метамодернізму: конкретизація понять сучасного образотворчого мистецтва у змісті мистецького навчання школярів