Поліхун Наталія Іванівна, к.пед.н., с.н.с., завідувач відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Навчальний комплект з підтримки дослідницької діяльності обдарованих учнів (для закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування)

Тименко Володимир Петрович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Педагогічна діагностика творчо обдарованої учнівської молоді

Мельник Марина Юріївна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Психологічні ресурси розвитку здібностей учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану

Новогородська Марина Максимівна, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Використання методів арт-терапії у корекційній роботі з обдарованими дітьми