Лупаренко Лілія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, завідувачка відділу цифрової трансформації НАПН України

«Українська електронна енциклопедія освіти» як академічний ресурс узгодження вітчизняної освітньої термінології

Радкевич Олександр Петрович, кандидат юридичних наук, доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти

Адаптивне тестування з використанням Google Forms

Олексюк Василь Петрович, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інституту цифровізації освіти НАПН України

Використання курсів мережної академії Cisco у навчанні основ кібербезпеки

Іванюк Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту цифровізації освіти НАПН України

Особливості дистанційного навчання в умовах війни: результати дослідження 2023

Коваленко Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти

Використання систем відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів

Кравчина Оксана Євгенівна, науковий співробітник відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту цифровізації освіти НАПН України

Формування підприємницької компетентності учнів за допомогою онлайн-ігор

Сороко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, завідувачка відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту цифровізації НАПН України

Взаємодії учасників освітнього середовища з використанням засобів доповненої та віртуальної реальностей

Гриб’юк Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту цифровізації освіти НАПН України

Феномен присутності дитини у віртуальному середовищі в процесі дослідницького навчання: результати емпіричного дослідження