Поліхун Наталія Іванівна, завідувач відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Ресурсна підтримка дослідницької діяльності обдарованих учнів (напрацювання Інституту обдарованої дитини НАПН України)

Мельник Марина Юріївна, завідувач відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидат педагогічних наук

Професійна орієнтація та кар’єрне консультування обдарованих учнів: сучасні виклики

Бєльська Наталія Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Можливості застосування психотипології К.Г.Юнга – Д.Кейрсі  в психолого-педагогічній практиці

Ткаченко Лідія Іванівна, провідний науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Портфоліо вчителя в роботі з обдарованими учнями

Андросович Ксенія Анатоліївна, завідувачка відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Сучасні технології роботи з обдарованими учнями в умовах ЗЗСО

Жук Валентина Володимирівна, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху ІСПП ім. Миколи Ярмаченка НАПН України.

Діти з кохлеарними імплантами: особливості розвитку та педагогічної підтримки

Рібцун Юлія Валентинівна, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Окремі аспекти методики вивчення української мови здобувачами початкової освіти з ТПМ

Харченко Наталія Вікторівна, завідувачка лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Патріотичне виховання української молоді в контексті правового забезпечення

Ничкало Світлана Андріївна, науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти

Архітектура української діаспори у національному самовизначенні