Просіна Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО “Університет менеджменту освіти” НАПН України

Педагогічний фронт: нові вміння, знання, ставлення (науково-практичний аспект)

Лукіна Тетяна Олександрівна, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти,Інститут педагогіки НАПН України

Самооцінювання закладу загальної середньої освіти як інструмент підвищення якості освіти

Рябова Зоя Вікторівна, професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Адаптивне управління закладом освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення

Тименко Володимир Петрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних дисциплін і професійної освіти Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, головний науковий співробітник відділу діагностики обдарованості, Інститут обдарованої дитини НАПН України

Кнауф-дизайн у науковій школі неперервної дизайн-освіти

Музика Олександр Леонідович, кандидат психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології обдарованості, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Онлайнові дослідження і ціннісна підтримка обдарованих старшокласників

Сорочан Тамара Михайлівна, професор, доктор педагогічних наук, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Управління закладами освіти в умовах воєнного стану

Остапенко Олександр Іванович, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України     

Сучасні акценти військово-патріотичного виховання  учнів закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану

Тимчик Микола Валерійович, кандидат педагогічних наук,  доцент, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України 

Військово-патріотичне виховання старшокласників у процесі фізкультурно-масової робити в сучасних умовах

Комаровська Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України

Музика як художня рефлексія трагедії війни на уроках мистецтва

Ничкало Світлана Андріївна, науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України

«Міста-фенікси», що постали зі згарищ: мистецтво архітектури в майбутній відбудові України

Пометун Олена Іванівна,  доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти
Особливості змісту і методики навчання історії і громадянської освіти у 5 класі
Ремех Тетяна Олексіївна, кандидат педагогічних наук, завідуюча відділу суспільствознавчої освіти
Навчання правознавства і громадянської освіти у  2022/2023 навчальному році
Малієнко Юлія Борисівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти
Зміни  у навчальній програмі з історії у 6-11 класах