Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки, НАПН України

Вітальне слово

Цимбалару Анжеліка Дмитрівна, науковий керівник освітнього проєкту “Світ чекає крилатих”, доктор педагогічних наук

Організація дистанційного навчання в початковій школі: результати й перспективи

Петрук Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти імені О.Я.Савченко,  Інститут педагогіки НАПН України

Презентація підручника української мови для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою

Онопрієнко Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу початкової освіти імені О.Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України

Вхідне діагностування у 2-4 класах як передумова планування навчання у 2022/2023 навчальному році

Рейпольська Ольга Дмитрівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії дошкільної освіти та виховання – керівник Центру раннього розвитку дитини і дошкільної освіти 

Шляхи забезпечення якості та доступності дошкільної освіти в умова воєнного стану

Луценко Ірина Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти та виховання Центру раннього розвитку дитини і дошкільної освіти, Інститутут проблем виховання НАПН України

Батьківське партнерство у забезпеченні якості дошкільної освіти: комунікативний вимір

Піроженко Тамара Олександрівна, доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, професор, завідувач лабораторії психології дошкільника, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Хартман Олена Юріївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Готовність дитини до переходу від дошкільної до початкової освіти в умовах військового стану суспільства

Брежнєва Олена Геннадіївна, доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Центру раннього розвитку дитини та дошкільної освіти, Інститутут проблем виховання НАПН України

Критичне мислення старших дошкільників як інструмент подолання інформаційної залежності в цифрову епоху: теорія і практика реалізації