Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук
Коршунова Ольга Вікторівна,головний редактор ТОВ «Видавничий дім «Освіта», вчитель інформатики ліцею Престиж м. Києва

Цілісна система освіти для 5-6 класів нової української школи

Кравчук Світлана Леонтіївна, к.психол. наук, Гриценок Людмила Іванівна, к.психол. наук, наукові співробітники лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Новий етап реформи «Нова українська школа»: роль сім’ї та громад (робота з батьками щодо підтримки освітніх реформ – з досвіду всеукраїнського експерименту)

Горошкіна Олена Миколаївна,головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук

Формування компетентного мовця в контексті завдань НУШ

Яценко Таміла Олексіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Особливості організації освітнього процесу на уроках української літератури у новому 2021-22 н. р.

Пометун Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Методика навчання учнів 5 класу курсу «Досліджуємо історію та суспільство»

Засєкіна Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України

Методика навчання учнів 5 класу курсу «Природничі науки»

Яценко Володимир Сергійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України                        

Практико-зорієнтовані засади реалізації МНП «Природничі науки»  5-6 класи (інтегрований курс) у ЗЗСО

Бакуліна Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Модельна навчальна програма «Мова іврит. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти: вихідні положення конструювання та структурування змісту навчання

Васильєва Дарина Володимирівна, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Приклади реалізації ідей, що закладені в модельній навчальній програмі з математики

Завадський Ігор Олександрович, головний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України
Коршунова Ольга Вікторівна, науковий співробітник відділу СТЕМ-освіти ДНУ ІМЗО

Організація навчання інформатики в 5-6 класах на основі модельної програми для нової української школи

Масол Людмила Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗПО «УМО»

Особливості навчання мистецтва в основній школі: від модельної навчальної програми до підручників та їх забезпечення