Васильєва Дарина Володимирівна, старший науковий співробітник відділу, кандидат педагогічних наук математичної та інформатичної освіти, Інститут педагогіки НАПН України

Стан та організація навчання математики в умовах воєнного стану

Твердохліб Ігор Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти, Інститут педагогіки НАПН України

Інтерактивне навчання інформатики в Новій українській школі

Редько Валерій Григорович, доктор педагогічних наук, завідувач відділу навчання іноземних мов, Інститут педагогіки НАПН України

Феномен компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у ЗЗСО: основні концепти модельної навчальної програми для 5-9 класів

Полонська Тамара Костянтинівна, доктор філософії, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов, Інститут педагогіки НАПН України

Розвиток критичного мислення учнів 5-го класу на уроках іноземної мови

Туташинський Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу технологічної освіти, Інститут педагогіки НАПН України

Науково-методичне забезпечення змісту технологічної освіти в Новій українській школі

Горошкіна Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури, Інститут педагогіки НАПН України

Навчання української мови в НУШ: компетентнісно-діяльнісний вимір (частина 1)

Навчання української мови в НУШ: компетентнісно-діяльнісний вимір (частина 2)

Яценко Таміла Олексіївна, доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури,  Інститут педагогіки НАПН України

Навчання української літератури в 5 класі НУШ

Тригуб Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, учитель-методист, заступник директора з науково-методичної роботи ОНЗ «Щасливський НВК» Пристоличної сільської ради Київської області

Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної) – новий навчальний предмет НУШ: програмове та навчально-методичне забезпечення

Засєкіна Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України

Інтегрований курс «Природничі науки»: виклики і можливості

Козленко Олександр Григорович, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти,  Інститут педагогіки НАПН України

Інтегровані курси природничої галузі в 5-6 класах НУШ: переводимо природознавство на компетентнісні рейки

Попова Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України

Всеукраїнський експеримент як рушійна сила впровадження педагогічних інновацій в освітній процес

Пометун Олена Іванівна,  доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти

Особливості змісту і методики навчання історії і громадянської освіти у 5 класі

Коршунова Ольга Вікторівна, вчитель-методист, вчитель інформатики, ліцей “Престиж” м. Києва

НУШ у базовій середній освіті: мета, засоби та результати