Васильєва Дарина Володимирівна, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Навчання математики в умовах сьогодення

Завадський Ігор Олександрович, головний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Особливості викладання інформатики в 2021/22 навчальному році

Козленко Олександр Григорович, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Компетентнісно орієнтовані завдання на основі інтерактивних параметричних моделей: створення та використання

Сіпій Володимир Володимирович, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Комплексне використання навчального обладнання кабінету фізики в освітньому процесі

Крячко Іван Павлович, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Реалізація компетентнісного підходу в сучасному підручнику астрономії

Нетрибійчук О.С., молодший науковий співробітник науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Використання відеосервісів і скринкастів для організації дистанційного навчання

Демьяненко Віктор Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Інформаційні технології адаптивної аналітики процесу навчання

Сухіх Аліса Сергіївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Організаційно-педагогічні умови здоров’язбережувального використання ІКТ у школі

Сороко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділом технологій відкритого навчального середовища ІІТЗН НАПН України

Використання доповненої реальності у навчальному процесі закладу загальної середньої освіти