Сороко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу технологій відкритого навчального середовищ, Інститут цифровізації освіти НАПН України

Створення навчальних матеріалів за допомогою платформ AR

Франчук Наталія Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, Інститут цифровізації о світи НАПН України

Деякі аспекти використання цифрових технологій в освітньому процесі

Дементієвська Ніна Петрівна, науковий співробітник, Інститут цифровізації освіти НАПН України

Виклики і безпечне використання технологій доповненої і віртуальної реальності в шкільній освіті

Богачков Юрій Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут цифровізації освіти НАПН України
Ухань Павло Станіславович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут цифровізації освіти НАПН України

Огляд “Методика складання та проведення імерсійних екскурсій. (Само)освіта поза школою довжиною у життя – з використанням доповненої реальності.”

Кравчина Оксана Євгенівна, науковий співробітник, Інститут цифровізації освіти НАПН України

Розвиток підприємницької компетентності: цифрові ресурси для вчителів та учнів

Сухіх Аліса Сергіївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти,  Інститут цифровізації освіти НАПН України

Особливості організації дистанційного навчання в ЗЗСО в умовах воєнного стану

Антощук Світлана Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Цифрові інструменти для ефективної організації навчання в закладах освіти у кризових умовах

Власова Валерія Гаврилівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України, старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти КНЗ КОР «КОІПОПК»          

Організація та проведення віртуальних мистецьких екскурсій для школярів: відвідуємо музеї України