Горошкіна Олена Миколаївна,головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук

Формування компетентного мовця в контексті завдань НУШ

Яценко Таміла Олексіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Шкільна літературна освіта в проєкції завдань НУШ

Ремех Тетяна Олексіївна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Методичні аспекти навчання учнів правознавства та громадянської освіти

Гриценчук Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Інформаційно-освітнє середовище як засіб реалізації громадянської освіти

Редько Валерій Григорович, доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

Методична сутність і засоби формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів

Полонська Тамара Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України Методи розвитку критичного мислення у процесі компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов

Методи розвитку критичного мислення у процесі компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов

Горошкін Ігор Олександрович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

Методичні функції ситуаційних завдань в організації компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов

Пасічник Олександр Сергійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

Формування міжкультурної компетентності як складника іншомовної комунікативної компетентності учнів

Яковчук Михайло Володимирович, науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України Особливості використання навчально-мовленнєвих ситуацій у процесі компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів

Особливості використання навчально-мовленнєвих ситуацій у процесі компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів