Остапенко Олександр Іванович – завідувач лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

Методичне забезпечення викладання курсу «Захист України»

Руденко Іраїда Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти

Формування національної ідентичності учнів засобами народного мистецтва

Туташинський Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Педагогічні інновації в технологічній освіті учнів

Тименко Володимир Петрович, головний науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Цифрове мистецтво – обдарованій учнівській молоді

Вдовченко Віктор Володимирович, старший науковий співробітник  відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Науково-методичні розробки з художнього проєктування об’єктів побуту в різних видах дизайну для учнів 5-6 класів гімназії

Мачача Тетяна Святославівна, кандидат педагогічних наук,  старший науковий співробітник,  старший науковий співробітник  відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Інноваційні процеси в технологічній освітній галузі базової середньої освіти

Довгань Наталя Олександрівна, к.психол.н., с.н.с. лабораторії психології політико-правових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Надзвичайна ситуація як виклик: вектори збереження психологічного здоров’я