Бех Іван Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор, Інститутут проблем виховання НАПН України

***

Назар Максим Миколайович, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, в.о. завідувача лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Навчально-психологічні умови розвитку суб’єктності у Міжмережжі в умовах війни

Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Генетико креативний підхід(метод), як одиниця аналізу трансформації психології учіння в умовах воєнного часу

Бондарчук Олена Іванівна, професор, доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Особливості підтримки психологічної безпеки освітнього середовища закладів освіти в умовах війни

Умеренкова Наталія Федорівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Психосоціальна підтримка сімей військовослужбовців

Вус Віктор, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Здоров’я-орієнтоване суспільство: психічне здоров’я та освіта

Вознесенська Олена Леонідівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Мемотворчість як засіб гармонізації емоційного стану підлітків

Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, президент Української асоціації медіапсихологів і медіапедагогів

Завдання медіаосвіти воєнного і післявоєнного часів: психологічна стійкість до ворожих інформаційних впливів