Crossref Member Badge

Про інститут

Інститут педагогіки НАПН України – одна з провідних науково-дослідних установ, яка виконує соціальне замовлення суспільства, забезпечує науково-методичне підґрунтя розвитку сучасної педагогічної науки, здійснює масштабні дослідження з упровадження новітніх освітніх технологій. Наукові дослідження Інституту педагогіки спрямовані на формування конкурентоспроможної української системи шкільної освіти, методологічне й дидактичне забезпечення її розвитку і функціонування.

Основними напрямами досліджень Інституту є: розроблення методологічних засад змісту освіти; розроблення теорії і практики навчально-виховного процесу; розроблення теорії і методики навчання; розроблення якості освіти; управління розвитком освіти.

Наукову структуру Інституту формують 17 відділів, а саме: історії педагогіки, порівняльної педагогіки, дидактики, початкової освіти, сільської школи, навчання української мови та літератури, навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури, навчання іноземних мов, суспільствознавчої освіти, навчання географії та економіки, біологічної, хімічноїта фізичної освіти, інтеграції змісту загальної середньої освіти, технологічної освіти та допрофесійної підготовки, математичної та інформатичної освіти, економіки та управління загальною середньою освітою, інновацій та стратегій розвитку освіти, моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти.

Досягненням відділів Інституту є створення підручників нового покоління, монографій, навчально-методичних комплектів з окремих предметів (з української мови, української і зарубіжної літератур, іноземної мови, географії, хімії, математики, фізики, історії), а також електронних засобів навчального призначення та їхніх комплексів. Це щороку становить понад 650 публікацій.

Експериментальною базою наукових досліджень є загальноосвітні навчальні заклади різних типів міської і сільської місцевості, вищі навчальні заклади, інститути післядипломної педагогічної освіти. При Інституті функціонують аспірантура і докторантура, працюють три спеціалізовані учені ради із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук.

Інститут є засновником трьох і співзасновником шести науково-методичних журналів, затверджених Вищою атестаційною комісією України як наукові фахові видання.

Аналітика, прогноз, моніторинг, орієнтація на випереджальний характер досліджень, відповідальність за якість виконаної роботи – ключові позиції, якими керуються науковці Інституту педагогіки.

Науковий колектив Інституту нараховує 299 співробітників, серед них 7 дійсних членів НАПН України, 2 члена-кореспондента НАПН України, 2 почесних академіка, 38 докторів наук і 107 кандидатів наук.