Освітні й наукові виміри географії та туризму

17 квітня 2024 року Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, кафедра географії, методики її навчання та туризму у співпраці з відділом навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, кафедрою туристичного та готельного бізнесу Полтавського університету економіки і торгівлі, кафедрою географії Азербайджану та технології викладання географії Азербайджанського державного педагогічного університету, Університетським коледжем Копенгагена організувала вже втретє науково-практичну інтернет конференцію «Освітні й наукові виміри географії та туризму» на якій порушувались питання, щодо модернізації географічної освіти, природничо – та суспільно-географічних студій, географії рекреації і туризму, формування підприємницької компетентності фахівців з туризму, здійснення освітнього процесу з географії та туризму в умовах війни.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України, віце-президент Національної академії педагогічних наук України Олег Михайлович Топузов.

На пленарному засіданні виступила завідувачка відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Назаренко Тетяна Геннадіївна з доповіддю «Стратегії сталого (збалансованого) розвитку в сфері туризму під час вивчення географії в закладах загальної середньої освіти».  В ході виступів з’ясувалося, що дуже важливо закладати знання під час вивчення географії, коли учні знайомляться з різними регіонами світу, як вони взаємодіють один з одним та про види туристичних напрямків тощо.