«Географія та екологія: наука і освіта»

18 квітня 2024 року Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет природничої освіти та природокористування, кафедра географії, геодезії та землеустрою провів Х Всеукраїнську (з міжнародною участю) науково-практичну конференцію «Географія та екологія: наука і освіта». Співорганізаторами виступили: Інститут педагогіки НАПН України, відділ навчання географії та економіки, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського природничо-географічний факультет, кафедра географії, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, геолого-географічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, географічний факультет, кафедра економічної географії та екологічного менеджменту, Університет Григорія Сковороди в Переяславі факультет природничої освіти, кафедра екології, географії і методики навчання, Софійський університет імені Святого Климента Охридського (Болгарія), Ойцовський національний парк (Польща), КЗ «Гайворонський районний краєзнавчий музей», Гайворонської міської ради Кіровоградської області.

На пленарному засіданні виступила завідувачка відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Назаренко Тетяна Геннадіївна з доповіддю «Навколишнє середовище як засіб навчання географії в закладах загальної середньої освіти» за результатами конференцій вийде збірник матеріалів. Виступи довели значення географії як науки і навчального предмету у вирішенні проблем, що взаємодіють з людиною та навколишнім середовищем.