Crossref Member Badge

Тенденції управління закладами освіти

04.09.2017

Тенденції управління закладами освіти

Людмила КАЛІНІНА, завідувач відділу економіки та управління ЗСО Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, м. Київ; Ганна КАЛІНІНА, аспірантка Інституту педагогіки НАПН України.

Тижневик «Директор Школи» № 15—16 (807—808), серпень 2017

Сучасний стан розвитку науки, теоретичні розробки науковців різних галузей загалом створюють можливості для реформування сфери освіти, визначення теоретично-методологічної бази на нових світоглядних засадах задля пошуків стратегій системного реформування освіти й моделей модернізації управління освітою, які дають змогу раціонально вирішити нагальні проблеми й доєднатися до європейського освітнього простору. Крім того, вивчення практики управління сферою освіти, кращих практик управління закладами освіти, урахування професійних потреб керівників закладів освіти, аналіз теоретичного дискурсу феномену управління й підходів до його реалізації, що склався в менеджменті й педагогіці, дає змогу виявити тенденційну спрямованість розвитку управління в контексті законодавчих змін, глобалізаційних викликів і потреб замов­ників освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства та незалежності країни. Зрозуміло, що успішне вирішення цих проб­лем можливе за умови вільного демократичного устрою, де провідною ідеєю є «вільна людина — розвинене громадянське суспільство — сильна держава».

Переглянути статтю.


Повернення до списку