Crossref Member Badge

Науково-дослідні роботи у 2018 роціУ 2018 році в Інституті педагогіки виконується 21 науково-дослідна робота.

НАПРЯМ 1. Теорія і методологія педагогіки

Тема НДР «Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2016-2018 рр.

Проблема дослідження:

Проектування педагогічних процесів і освітньо-виховних систем

Науковий керівник:

Пузіков Д.О., к.пед.н., доцент

НАПРЯМ 2. Розвиток світової і національних освітніх систем

Тема НДР «Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Порівняльні дослідження освіти, педагогіки

Науковий керівник:

Локшина О.І., д.пед.н., проф.

НАПРЯМ 3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка

Тема НДР «Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект)»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2016-2018 рр.

Проблема дослідження:

Розвиток змісту освіти в історико-педагогічному вимірі

Науковий керівник:

Дічек Н.П., д.пед.н., проф.

НАПРЯМ 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище

Тема НДР «Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Контроль, діагностики й оцінювання результатів освітньої діяльності

Науковий керівник:

Жук Ю.О., д.пед.н., доцент

НАПРЯМ 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу

Тема НДР «Дидактичні засади  реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Дидактичні моделі та педагогічні технології особистісно орієнтованого навчання

Науковий керівник:

Васьківська Г.О., д.пед.н., ст.н.с.

НАПРЯМ 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта

Тема НДР «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Голуб Н.Б., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української літератури в ліцеї»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Фасоля А.М., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Методика компетентнісно орієнтованого навчання мов та літератур національних меншин у ліцеї»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Курач Л.І., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Методичні засади компетентнісно орієнтованої історичної та громадянської освіти в ліцеї»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Ремех Т.О., к.пед.н.

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання економіки та географічних курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Надтока О.Ф., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Методика компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Непорожня Л.В., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Методика компетентнісно орієнтованого навчання математики в ліцеї  на рівні стандарту»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Бурда М.І., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Методика компетентнісно орієнтованого навчання інформатики в ліцеї на рівні стандарту»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Лапінський В.В., к.фіз.-мат.н., доцент

Тема НДР «Інтеграція змісту профільної освіти як засіб формування в учнів наукової картини світу»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика інтеграції змісту загальної середньої та професійної освіти

Науковий керівник:

Ільченко В.Р., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Науково-методичне  забезпечення варіативного складника змісту профільного навчання технологій у професійному ліцеї»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освіти

Науковий керівник:

Тарара А.М., к.фіз.-мат.н., ст.н.с., доцент

НАПРЯМ 13. Управління та економіка освіти

Тема НДР «Організаційно-педагогічні та економічні засади функціонування опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання: 2018-2020 рр.

Проблема дослідження:

Взаємодії суб’єктів державно-громадського управління в умовах децентралізації функціонування опорних закладів освіти і об'єднаних територіальних громад

Науковий керівник:

Калініна Л.М., д.пед.н., проф.

НАПРЯМ 23. Теорія і методика шкільного навчання

Тема НДР «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2017-2019 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Онопрієнко О.В., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Дидактико-методичне забезпечення навчання української мови й літературного читання у 5 класі шкіл із національними мовами викладання»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2016-2018 рр.

Проблема дослідження:

Дидактичні і методичні проблеми мовної освіти в умовах поліетнічного середовища

Науковий керівник:

Петрук О.М., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2017-2019 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник:

Редько В.Г., д.пед.н., доцент

Тема НДР «Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2016-2018 рр.

Проблема дослідження:

Теорія і методика формування ключових і предметних компетентностей школярів у навчальному процесі

Науковий керівник:

Матяш Н.Ю., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників»

Прикладне  дослідження.

Терміни виконання: 2016-2018 рр.

Проблема дослідження:

Теоретичні і методичні засади реалізації профорієнтаційної функції шкільної освіти

Науковий керівник:

Доротюк В.І., к.псих.н., ст.н.с.