27–28 травня 2021 р. в онлайн-режимі пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (Каришинські читання)», що уже двадцять восьмий раз збирає на природничому факультеті Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка провідних фахівців природничо-наукової сфери, викладачів, учителів-практиків, аспірантів, магістрантів, студентів. До організації  і проведення конференції долучилися Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Міжнародна академія педагогічної освіти, Полтавська обласна державна адміністрація, Полтавська обласна рада, Полтавська міська рада, Мала академія наук України, Аріельський Університет (Аріель, Ізраїль), Краківський педагогічний університет імені Комісії національної освіти (Польща), Краківська Академія імені Анджея Фрич Моджевського (Польща), Університет Яна Кохановського в Кельцах філія в м. Пьотрков Трибунальський (Польща), Середня школа «Сент-Ендрю» (Канада), Національний коледж шкільних керівників (Великобританія).

28 травня 2021 р. у рамках конференції в онлайн-форматі відбувся майстер-клас «Вивчення практико-орієнтованого досвіду навчання природничих дисциплін у закладах освіти Полтавщини». http://nature.pnpu.edu.ua/index.php/4448/

Збірник містить матеріали учасників заходу, в тому числі співробітників відділу інтеграції змісту загальної середньої світи, які присвячені сучасним проблемам методики навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ І ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ