ЯКІСНА ОСВІТА –
30 КРОКІВ ДО СТАНДАРТУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Всеукраїнський педагогічний форум
(м. Чорноморськ,
28 серпня 2021р.)

відділу суспільствознавчої освіти

НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МОВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Всеукраїнська наукова конференція
(м. Київ, 21 квітня 2021р.)

відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури

ІХ ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ. ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА : ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція
(м. Київ, 7 жовтня 2021р.)

відділу навчання української мови та літератури


ДЖЕРЕЛА РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Круглий стіл
(м. Київ, 30 вересня 2021р.)

відділу технологічної освіти

ПРОЄКТУВАННЯ МОДЕЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ І ПІДРУЧНИКІВ З ПРЕДМЕТА “ТЕХНОЛОГІЇ”

Науково-практичний семінар
(м. Київ, 7 серпня 2021р.)

відділу технологічної освіти

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Вебінар для учителів математики
(м. Київ, 27 серпня 2021р.)

РЕТРОСПЕКЦІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Всеукраїнський семінар
(м. Київ, 23 вересня 2021р.)

відділу навчання української мови та літератури

ДОПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ
У СУЧАСНІЙ ГІМНАЗІЇ:
СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Збірник тез
Всеукраїнського науково-практичного семінару
(м. Київ, 19 травня 2021р.)

ПЕРЕХІД НА 12-РІЧНУ МОДЕЛЬ ОСВІТИ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ

Міжнародний методологічний семінар
(м. Київ, 19 травня 2021р.)

ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА І МІЖНАРОДНА ОСВІТА

Щорічна міжнародна наукова
конференція

КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗЗСО: СИМБІОЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ І ШКІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Науково-методичний семінар
(м. Київ, 23 вересня 2021р.)

відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

ЗМІСТ ОСВІТИ ТА ОСВІТНІ ПРАКТИКИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Всеукраїнський освітній форсайт
(м. Полтава, 23 вересня 2021р.)

ВІДДІЛУ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ (XXVІIІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ)

Міжнародна науково-практична конференція
(м. Полтава, 27-28 травня 2021р.)

ВІДДІЛУ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Реалізація педагогами концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)

Науковий семінар
(м. Полтава, 23 вересня 2021р.)

ВІДДІЛУ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички

Міжнародна науково-практична інтернет конференція
(м. Київ, 20-21 травня 2021р.)

ІСТОРІЯ І ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Щорічна всеукраїнська конференція з міжнародною участю