19 травня 2021 року відбувся міжнародний методологічний семінар «Перехід на 12-річну модель освіти: досвід і перспективи». Учасниками семінару були науковці Академії педагогічних наук Республіки Казахстан імені Ібрая Алтинсарина на чолі з віце-президентом Нурланом Медетовим, науковці відділу початкової освіти імені О.Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України на чолі з віце-президентом НАПН України Олегом Топузовим, співробітники кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на чолі з професором Інною Осадченко. Виступи учасників та ділова дискусія засвідчили повне взаєморозуміння з проблем розбудови національних систем освіти, схожість викликів і назрілих питань, які постали перед наукою у період реформування галузі.

Казахських колег цікавив наш досвід упровадження дидактичного й методичного забезпечення початкової освіти, про який доповіла завідувачка відділу початкової освіти імені О.Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України Оксана Онопрієнко. Учасники семінару з української сторони зробили низку висновків, що були б корисними для наслідування: 1) всі розробки, які впроваджуються у шкільну діяльність, обов’язково проходять трирівневу експертизу – наукову, методичну, практичну; 2) метою початкового навчання є досягнення учнями рівня функціональної грамотності (це передумова компетентності); 3) щороку на рівні держави визначається реальний стан навчальних досягнень учнів (в умовах дистанційного навчання результати молодших школярів надто знизились, тому будуть організовані літні школи); 4) впровадженню в початковій школі 2023 році реформи типу НУШ передує тривалий період підготовки нормативної і методичної бази; 5) у багатьох школах Казахстану фізика, хімія, біологія й інформатика викладаються англійською мовою. У результаті заходу домовились про тісну співпрацю для обміну експертними висновками з конкретних питань дидактики і методики початкової школи.