«Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта» – це щорічна міжнародна конференція, яка проводиться з 2010 р. відділом порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України. Конференція є платформою для обговорення кращих практик і викликів в освіті в Україні, Європі та світі крізь призму крос культурних порівнянь.

Тематичні напрями конференції: методологічні проблеми педагогічної компаративістики; освітні феномени у порівняльній ретроспективі; освітні реформи та інновації у глобалізованому світі; актуальні проблеми шкільної, професійної, вищої, освіти та освіти дорослих у компаративній перспективі; якість освіти та її забезпечення.