Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта  – 2023: горизонти інновацій

25 травня 2023 року відділом порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України на чолі з д. пед. н., проф. Локшиною Оленою Ігорівною було проведено VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта  – 2023: горизонти інновацій», яку організовано в рамках виконання наукового дослідження «Інноваційні тренди, практики і технології загальної середньої освіти в європейському та північноамериканському регіонах» (2021–2023).

Конференція є консолідацією тісної співпраці Інституту педагогіки НАПН України, Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України і Національним Erasmus+ офісом в Україні в рамках Модуля Жана Моне «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» (620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMOMODULE). До проведення заходу долучилися партнери: установи НАПН України  – Інститут професійної освіти НАПН України та Інститут цифровізації НАПН України; вітчизняні заклади вищої освіти  – Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти; європейські освітні установи  – Відділ досліджень освіти, Національний центр освітньої політики та оцінювання (Румунія), Педагогічний факультет Університету ім Адама Міцкевича в Познані (Республіка Польща), Факультет мистецтв і педагогічних наук у Цешині, Інститут педагогіки Сілезького університету в Катовіце (Польща), Кафедра соціальної педагогіки Щецинського університету (Республіка Польща) та Українська асоціація дослідників освіти.

Конференція розпочалася зі вступного слова ідейної засновниці конференції Локшиної Олени Ігорівни, завідувачки відділом порівняльної педагогіки, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, яка розповіла про здобутки та перспективи зібрання «Педагогічна компаративістика», який пройшов свій шлях від науково-практичного семінару для вузького кола українських компаративстів до міжнародної конференції, що об’єднує дослідників з усіх куточків України та за її межами.

Почесне право відкрити конференцію було надано заступнику директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України, доктору педагогічних наук, старшому досліднику, доценту Головку Миколі Васильовичу, який привітав всіх учасників конференції та виступив з доповіддю про інструменти діагностики та компенсації освітніх втрат здобувачів загальної середньої і вищої освіти.

Пленарне засідання складалося з трьох дискусійних панелей, які були присвячені проблемі навчальних втрат, європейській якості навчання для кращої успішності учнів та європейському дослідницькому простору як орієнтир розвитку педагогічної науки в Україні. У рамках роботи першої дискусійної панелі з доповіддю на тему «Методика надолуження навчальних втрат учнів 7-11 класів з історії» виступила Пометун Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України. Олена Іванівна загострила увагу слухачів на тому, що методики навчання історії має бути такою, щоб забезпечити пізнавальну активність дітей, коли учень сам конструює знання, уміння та смисли, чітку і ясну процесуальність організації навчання (кооперативне навчання, дослідницькі, проєктні методи, дискусії) та результати навчальної діяльності учня, які мають бути значущими для нього і для суспільства. До участі у дискусійній панелі долучилася Онопрієнко Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу початкової освіти імені О. Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України. Оксана Володимирівна розповіла про навчальні втрати молодших школярів та підходи до їх вимірювання та компенсації, проінформувала учасників конференції про цифрову платформу для навчання математики Eduten, яка поєднує фінські освітні досягнення з гейміфікацією та штучним інтелектом, яка має широкі можливості для діагностування поточної ситуації в математичній підготовці українських школярів, а її ресурси у вигляді обширного навчального контенту дозволяють пом’якшити навчальні втрати й усунути відмінності та непропорційності у навчальних досягненнях учнів із різних закладів освіти нашої країни.

У рамках проведення другої дискусійної панелі виступили учасники проєктної групи «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» в рамках модуля Жан Моне (Erasmus+)  – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН Васильєва Дарина Володимирівна з доповіддю на тему «Формування математичної грамотності учнів 5-9 класів» та кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу STEM-освіти Інституту педагогіки НАПН України Рогоза Валентин Володимирович з доповіддю на тему «Розвиток природничо-наукової компетентності учнів у ракурсі європейської якості навчання й вимогах PISA». До обговорення як член проєкту долучилися також Локшина Олена Ігорівна і розповіла про мету, завдання та результату проєту, який знаходиться на фінальній стадії реалізації.

Третя дискусійна панель була присвячена реалізації проєкту «Європейський дослідницький простір як орієнтир розвитку педагогічної науки в Україні: інформаційний хаб Інституту педагогіки НАПН України», який виконується співробітниками Інституту педагогіки за підтримки Української асоціації дослідників освіти. Учасники проєктної групи –кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України Джурило Аліна Петрівна та кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, старший науковий співробітник науково-організаційного відділу Апарату Президії НАПН України Шпарик Оксана Михайлівна висвітлили питання Європейського дослідницького простору та його можливості та перспективи для українських науковці та презентували онлайн-платформу.

До обговорення долучилися представники установ-партнерів  – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту цифровізації освіти НАПН України Овчарук Оксана Василівна, яка подякувала організаторам заходу за продовження славних традицій спільноти компаративістів та розповіла про роботу відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій в умовах воєнного часу; Пригодій Микола Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту професійної освіти НАПН України, привітав учасників конференції та наголосив на важливості між інституційної співпраці задля подолання спільних для українських освітян викликів.

Завдяки благодійним внескам від учасників VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта  – 2023: горизонти інновацій» організаторам конференції вдалося зібрати понад 4 тис. грн., які будуть перераховані на підтримку Збройних сил України.