V міжнародна конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2021»

27 травня 2021 року розпочала свою роботу традиційна, щорічна V Міжнародна конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2021».

Темою цього року є інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації. Конференція є консолідацією співпраці Інституту педагогіки НАПН України, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Відділення загальної середньої освіти НАПН України, Науково-методичної установи «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Institutul de Științe ale Educației Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova та Української асоціації дослідників освіти в рамках модуля проєкту ЄС Жан Моне «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів». Партнерами є Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Конференція розпочалася зі вступного слова ідейної засновниці конференції О. І. Локшиної, завідувачки відділом порівняльної педагогіки, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, яка розповіла про здобутки та перспективи зібрання «Педагогічна компаративістика», що пройшов свій 12-ти літній шлях від науково-практичного семінару для вузького кола українських компаративістів до міжнародної конференції, що об’єднує дослідників зі всіх куточків України, а також із зарубіжжя. У цьому році учасниками конференції є представники з різних країн світу, зокрема: Ізраїлю, Литви, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, США.

Конференцію відкрив заступник директора Інституту педагогіки НАПН України М. В. Головко, який наголосив на значущості компаративних досліджень для модернізації національної освіти в умовах пандемії COVID-19. З вітальним словом виступила президент Української асоціації дослідників освіти, координатор модуля проєкту ЄС Жана Моне «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» О. А. Заболотна, яка презентувала його перспективи для української освіти.

С. О. Сисоєва, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, у доповіді на пленарному засіданні наголосила на важливості порівняльно-педагогічних досліджень в контексті супроводу реформ в освіти та її інтеграції в європейський та світовий освітній простори, акцентувала увагу на напрямах розвитку та викликах методології порівняльних досліджень в Україні.

На пленарному засіданні виступили О. І. Пометун, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України на тему: «До актуальних завдань дидактики і методики навчання у контексті європеїзації української освіти». Іон Акірі, доктор фізико-математичних наук, Інститут педагогічних наук, м. Кишинів, Молдова, на тему «Развитие школьного куррикулума: опыт Республики Молдова». М. В. Головко, доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна на тему: «Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання в умовах пандемії: досвід та перспективи», Н. М. Авшенюк, доктор педагогічних наук, професор. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, м. Київ, Україна на тему «Акредитація в системі забезпечення якості вищої освіти зарубіжних країн: типологія і функціонал».