21 квітня 2021 року   співробітниками відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури у межах святкування 95-річчя з дня заснування Інституту педагогіки проведено Всеукраїнську наукову конференцію «Навчання української мови та мов національних меншин учнів закладів загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу».

У конференції взяли участь науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти, що репрезентували різні регіони України. Діапазон заявлених тем дозволяв долучати до дискусії важливі аспекти проблематики, яка стосувалася як теорії, так і освітньої практики.

Знаковими і цікавими були виступи мовознавців – Орисі Демської, доктора філологічних наук, професора, голови Національної комісії зі стандартів державної мови та Олександра Стишова, доктора філологічних наук, професора кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка.

З можливостями багатомовної освіти в Україні ознайомила головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН України Харченко Світлана.

Питання багатомовної освіти та результати участі закладів загальної середньої освіти Чернівецької області у програмах багатомовної освіти представила і Любов Тарангул, начальник Чернівецької філії Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Сучасні тенденції навчання української мови як державної розкрила у своїй доповіді доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Романюк Світлана.

Проблеми кодифікації ромської мови та перспективи порушила координаторка проєкту Ради Європи “Захист національних меншин, включаючи ромів, та мов меншин в Україні” Кондур Земфіра.

Програмні компоненти викладання польської мови для дітей молодшого шкільного віку за підручником “Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty” окреслила і проаналізувала доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри полоністики і перекладу Інституту Польщі Волинського національного університету імені Лесі Українки Сухарєва Світлана.

На інтегрування інфомедійної грамотності в методику навчання української мови учнів старших класів звернула увагу у виступі доктор педагогічних наук, професор кафедри журналістики та дидактичної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка Кучерук Оксана.

На пленарному та секційних засіданнях із доповідями – презентаціями виступили наукові співробітники відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України:

Формування орфографічних навичок в учнів 3-4 класів на уроках державної мови

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор

Багатомовна освіта: перспективи та виклики

Фідкевич Олена Львівна, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Лінгводидактичні особливості конструювання інтегрованого змісту початкового навчання письма мовою іврит та єврейської традиційної культури

Бакуліна Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Актуальні проблеми сучасного підручникотворення на компетентнійсній основі для учнів профільної школи

Караман Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, головний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна

Розвивально-виховний ресурс навчального тексту як засобу формування українськомовної особистості учня профільної школи

Караман Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна

Особливості підходу до навчання української мови як державної в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

Ліпчевська Інна Леонідівна, науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Науково-педагогічна діяльність Ольги Назарівни Хорошковської у вимірах української лінгводидактики

Хорошковська-Носач Тетяна Петрівна, науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

До питання про збагачення словникового запасу з української мови учнів ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин на засадах компетентнісного і диференційованого підходів

Шевчук Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Розширена програма конференції розміщена на сайті Конференції: https://sites.google.com/view/ukrmovnazmensh…

У результаті роботи учасники обговорили актуальні проблеми теорії та методики викладання української мови як державної, технології навчання української мови в ЗЗСО України та вищій освіті, формування читацької компетентності на уроках української мови та літератури в початковій і середній школі, особливості навчання мов національних меншин у школах з національними мовами викладання в умовах багатомовності, внесок Ольги Хорошковської у розвиток української лінгводидактики.

Наукові доповіді опубліковано у збірнику тез і розміщено на сайті конференції. Переглянути збірник тез можна за покликанням: https://sites.google.com/view/ukrmovnazmensh/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97?authuser=0