«Історія та філософія освіти в незалежній Україні» – це щорічна всеукраїнська конференція з міжнародною участю, яку проводить відділ історії та філософії освіти Інституту з 2019 р.

Мета конференції полягає в обговоренні нагальних питань оновлення методологічних підходів у дослідженнях історії української освіти і педагогічної науки та філософських рефлексій модернізації української освіти у сучасному соціокультурному контексті.

За результатами роботи конференції видається збірник тез.