КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ І БАЗОВІ НАВИЧКИ УЧНІВ: УКРАЇНСЬКІ ПІДРУЧНИКИ З ПРЕДМЕТІВ  ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЦИКЛУ В СВІТЛІ ЦІЛЕЙ PISA

21 травня 2021 року у межах Міжнародної науково-практичної  інтернет-конференції «Проблеми сучасного підручника:  ключові компетентності та предметні навички», яку традиційно проводить Інститут педагогіки НАПН України впродовж 19 років, відбувся круглий стіл «Ключові компетентності і базові навички учнів: українські підручники з предметів  природничо-наукового циклу в світлі цілей PISA». (До 95-річчя Інституту педагогіки НАПН України)

Конференція є консолідацією співпраці Інституту педагогіки НАПН України, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України з Науково-методичною установою «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Державною установою освіти «Академія післядипломної  освіти» Республіки Білорусь, Інститутом педагогічних наук Республіки Молдова в межах модуля проєкту ЄС Жан Моне «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів».

Вітальне слово від  організаторів виголосили:

        – від Інституту педагогіки НАПН України – Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

        – від Національного Еразмус+ офісу в Україні – Крайнік Петро Іванович, експерт напряму Жан Моне з реєстрації проєктів МТД.

Цільову аудиторію круглого столу представляли вчителі математики та природничо-наукових дисциплін експериментальних майданчиків Інституту педагогіки НАПН України, вчені та наукові працівники – автори підручників,  управлінці в галузі загальної середньої освіти, представники громадянського суспільства.

Мета круглого столу полягала в ознайомленні учасників з результатами дослідження «Українські підручники з предметів природничо-наукового циклу і математики в ракурсі цілей PISA: бачення вчителів», висвітленні й апробації результатів наукових досліджень з проблеми якісного розроблення українських підручників із предметів природничо-наукового циклу і математики в контексті цілей PISA та презентації результатів  аналізу, обговоренні шляхів поліпшення  шкільного курикулуму в контексті PISA.

Результати дослідження «Українські підручники з предметів природничо-наукового циклу і математики  в ракурсі цілей PISA: бачення вчителів» докладно висвітлили:

Топузов Олег Михайлович – віцепрезидент   Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Калініна Людмила Миколаївна, вчений секретар Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор.

Модуль Жана Моне «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» (2020–2023 рр.) презентувала:

Заболотна Оксана Адольфівна, головний науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України доктор педагогічних наук, професор, координатор модуля проєкту.

На круглому столі відбулося конструктивне обговорення  змісту  українських підручників математики  та природничо-наукового циклу за результатами  проведеного аналізу  щодо наявності розрахункових  і текстових  задач  та завдань тестування PISA, реалізації компетентнісного потенціалу підручників у процесі розв’язування задач з фізики, хімії, математики;формування ключових компетентностей у процесі вивчення базового курсу фізики  та на прикладах аналізу змісту задач із фізики, хімії, біології;  розгляду екологічних цінностей як субстрату формування предметної компетентності учнів з природничих наук у ракурсі цілей PISA.    

Доповнену реальність у підручниках у процесі  формування в учнів ключових компетентностей за вимогами програми PISA та рівні оцінювання функціональної грамотності в дослідженні PISA  було розглянуто як орієнтири в підручникотворенні.

Програма круглого столу

Презентації учасників круглого столу