Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки НАПН України

Навчально-методичне забезпечення закладів загальної середньої освіти в ракурсі цілей PISA

Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки НАПН України

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Представлення результатів дослідження «Українські підручники з предметів природничо-наукового циклу й математики в ракурсі цілей PISA: бачення вчителів»

Листопад Наталія Петрівна, науковий співробітник відділу початкової освіти імені О.Я. Савченко

Робота з даними на уроках математики в початковій школі

Васильєва Дарина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти

Завдання з математики за технологією PISA як один із засобів для впровадження елементів STEM-освіти

Роєва Тетяна Григорівна, вчитель-методист, соросівський вчитель, відмінник освіти України, аспірантка III року навчання Інституту педагогіки НАПН України, головний редактор видавництва «Країна мрій»

Роль текстових задач із математики у формуванні ключових компетентностей учнів

Вечеря Тетяна Михайлівна, вчитель математики вищої категорії, вчитель-методист Чернігівського ліцею № 32 — експериментального майданчика Інституту педагогіки НАПН України

Аналіз українських підручників математики на предмет наявності задач в контексті PISA

Непорожня Лідія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Формування ключових компетентностей у процесі вивчення базового курсу фізики

Преподобна Олена Олександрівна, вчитель-методист, аспірантка IV року навчання Інституту педагогіки НАПН України, директор спеціалізованої школи № 252 імені Василя Симоненка Оболонського району м. Києва

Аналітичний огляд підручників природничого циклу в ракурсі цілей PISA

Рогоза Валентин Володимирович, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України

Екологічні цінності як базове поняття формування предметної компетентності учнів з природничих наук у ракурсі цілей PISA

Мельник Юрій Степанович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Реалізація компетентнісного потенціалу підручника в процесі розв’язування задач з фізики

Засєкін Дмитро Олександрович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Контекстні завдання в підручниках фізики для 7–9 класів

Нідзієва Вероніка Анатоліївна, вчитель-методист, заслужений працівник освіти України, директор гімназії
№ 117 імені Лесі Українки м. Києва — експериментального майданчика Інституту педагогіки НАПН України

Формування ключових компетентностей в учнів 9-х класів на прикладі аналізу змісту задач із фізики

Мацюк Віктор Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Метод проєктів як засіб формування пізнавальної компетентності учнів під час навчання фізики

Крячко Іван Павлович, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Реалізація компетентнісного підходу в сучасному підручнику астрономії

Петровська Марина Іванівна, вчитель інформатики НВК № 2 м. Хмельницький — експериментального майданчика Інституту педагогіки НАПН України

Гаджети й мережа інтернет у ракурсі цілей PISA

Вороненко Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Розвиток ключових компетентностей учнів під час розв’язування розрахункових задач з хімії

Тютюннікова Наталія Вікторівна, вчитель біології вищої категорії, вчитель-методист, заступник директора
гімназії № 117 імені Лесі Українки м. Києва — експериментального майданчика Інституту педагогіки НАПН України

Формування ключових компетентностей в учнів 9-х класів на прикладі аналізу змісту задач із біології

Козленко Олександр Григорович, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, експерт міжнародної робочої групи експертів PISA 2025 Peripheral Science Expert Group (PSEG)

Рівні оцінювання функціональної грамотності в дослідженні PISA як орієнтир у підручникотворенні

Сіпій Володимир Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Формування й оцінювання предметної компетентності здобувачів освіти з фізики в контексті PISA

Курникова Галина Ігорівна, вчитель біології вищої категорії, вчитель-методист Чернігівського ліцею № 32 — експериментального майданчика Інституту педагогіки НАПН України

Аналіз підручників біології на предмет формування природничо-наукової грамотності учнів

Покась Лілія Антонівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України

Підручник як засіб формування ключових компетентностей восьмикласників

Гречухіна Олена Миколаївна, вчитель географії вищої категорії, вчитель-методист Чернігівського ліцею № 32 — експериментального майданчика Інституту педагогіки НАПН України

Підходи до формування базових природничих компетентностей учнів на уроках географії

Гончарова Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України

Доповнена реальність у підручниках у процесі формування в учнів ключових компетентностей

Надтока Віктор Олександрович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України

Ключові аспекти структурування змісту підручників у розрізі міжнародного моніторингового дослідження PISA

Логінова Аліна Олексіївна, аспірантка III року навчання, науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України

Роль шкільного географічного підручника у формуванні компетентностей в процесі підготовки учнів до PISA