У 2022 році співробітниками Інституту педагогіки продовжено  роботу в межах проєкту «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» 620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE за напрямом Жана Моне програми «Еразмус+» (термін дії проєкту 01.09.2020 р.-31.08.2023 р.). Модуль Жана Моне «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» орієнтований на вчителів закладів загальної середньої освіти. Більш детальну інформацію про проєкт можна отримати за наступним покликанням https://etest.org.ua/

У рамках зазначеного Модуля, котрий імплементується в Інституті педагогіки НАПН України 15 серпня 2022 року відбулося відкриття літньої школи, у якій взяли участь освітяни з шістнадцяти областей України – Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької – та міста Києва. Літня школа 2022 об’єднала вчителів–переможців різноманітних конкурсів, авторів посібників, викладачів закладів вищої освіти. Серед учасників  літньої школи – вчителі з гарячих точок України, деокупованих територій. Літня школа покликана підвищити компетентності українських освітян з розроблення тестових завдань у форматі PISA для перевірки читацької, математичної та природничо-наукової грамотності учнів. За два тижні роботи літньої школи її учасники мали змогу дізнатися більше про завдання PISA, а також створити авторські збірники завдань PISA.

У 2022 році науковці Інституту педагогіки (І.А. Твердохліб) стали виконавцями проєкту (номер проєкту 101098885 — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA) Erasmus+ Jean Monnet Module “Кращі практики ЄС зі STREAM освіти для майбутніх учителів” (STREAM), який здійснюється в НПУ імені М.П. Драгоманова (2022-2025 рр.).

У 2022 році Інститутом педагогіки НАПН України продовжено наукову співпрацю з Rezekne Academy of Technologies (Латвія, м. Резекне) /реєстраційний номер установи 3146001444/ згідно угоди, укладеної в 2019 році (від 14.06.2019 року). Інститут педагогіки НАПН України виступає співорганізатором міжнародної науково-практичної конференції «Society. Integration. Education» (Латвія, м. Резекне):

Малихін О. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу дидактики – співголова організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції (SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION International Scientific Conference. May 27-28, 2022, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia).

Також у 2022 році співробітники Інституту педагогіки здійснювали рецензування наукових статей, поданих до наукового журналу «Society. Integration. Education”.

У межах співпраці з Резекненською Академією Технологій з жовтня 2022 року співробітники Інституту педагогіки НАПН України (Наталія Арістова, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці, доктор педагогічних наук, професор; Олександр Малихін, завідувач відділу дидактики, доктор педагогічних наук, професор) разом із представниками Резекненської академії технологій (доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту регіональних студій РТА Айварс Каупужс; магістр психології, лекторка Ріта Орська; доктор психологічних наук, доцент РТА Ерікс Калванс); Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка МОН України (завідувачка кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, докторка педагогічних наук, професорка Тетяна Опалюк), Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Ганна Удовіченко, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін) беруть участь в роботі спільного українсько-латвійського проєкту «Мережева система підтримки для педагогів, спрямована на зниження рівня тривожності в дітей у регіонах, що постраждали від війни». Спільний українсько-латвійський проєкт здійснюється в межах конкурсу, оголошеного Міністерством закордонних справ Латвії «Підтримка проєктів співробітництва з розвитку у визначених  Латвійською Республікою країнах-одержувачах» у 2022 році (Більш детальну інформацію про проєкт можна отримати за наступним покликанням https://undip.org.ua/news/rezeknenska-akademiia-tekhnolohiy-rat-cpilno-z-naukovo-pedahohichnymy-pratsivnykamy-instytutu-pedahohiky-natsionalnoi-akademii-pedahohichnykh-nauk-ukrainy-rozpochynaie-robotu-nad-hrantom-ministerstva/).

У межах виконання проєкту «Мережева система підтримки для педагогів, спрямована на зниження рівня тривожності в дітей у регіонах, що постраждали від війни» передбачено узагальнення та структурування технологій, технік, методів і прийомів психологічної підтримки, котрі українські педагоги зможуть використовувати в роботі з дітьми, які мають підвищений рівень тривожності. Команда українсько-латвійських експертів проєкту здійснить узагальнення тих елементів аудіотерапії, арт-терапії, когнітивно-поведінкової терапії та терапії усвідомлення себе, котрі спираються на науково обґрунтовані дослідження. За результатами інтенсивної роботи українсько-латвійської команди експертів проєкту створено веб-сайт «Долаємо стрес разом: учителі – учні – батьки!», де розміщено описи елементів запропонованих психолого-дидактичних впливів (у тому числі приклади відповідних практик). Реєстраційний номер проєкту: GPK-07/2022. Ознайомитися з веб-сайтом можна за наступним покликанням https://sites.google.com/rta.lv/dolayemo-razom/

У 2022 році Інститутом педагогіки НАПН України продовжено співпрацю з Lumen Association (Румунія) (№ 56 від 06.02.2020). Lumen Association є однією з провідних науково-дослідних установ, яказабезпечує науково-методичне підґрунтя розвитку сучасної педагогічної науки в Західній Європі та є засновником 10 наукових видань (3 з яких входять до наукометричної бази даних Web of Science):

         “Роstmodern Openings” – науковометричні бази: Clarivate Analytics (Web of Science); EBSCO; Index Copernicus; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; J-GATE; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; Google Scholar.

“Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala” – науковометричні бази: (Web of Science); EBSCO; ERIH+; Google Scholar; Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; J-GATE.

“Brain – Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience” – науковометричні бази: (Web of Science); Directory of Open Access Journals (DOAJ); EBSCO (EBSCO Open, Access Computer Science, EBSCO Open Access Journals, EBSCO Open Access Medical and Health Collection); PubMed.gov; IndexCopernicus; The Linguist List; Google Academic; Ulrichs; getCITED; Genamics JournalSeek; Zeitschriftendatenbank (ZDB); J-Gate; SHERPA/RoMEO; Dayang Journal System; Public Knowledge Project; BIUM (Bibliotheque interuniversitaire de medecine et d’odontologie); NewJour; ArticleReach Direct; Link+; CSB (Collection of Computer Science Bibliographies); CiteSeerX; Socolar; KVK; WorldCat; CrossRef; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet. У межах зазначеної співпраці завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Н. О. Арістова та завідувач відділу дидактики О. В. Малихін здійснюють рецензування статей до наукових журналів “Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences”, “Роstmodern Openings” (Web of Science), “Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala” (Web of Science) та є членами редакційної ради наукового журналу “Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences” – наукометричні бази: (ERIH PLUS, CEEOL, J- GATE, CrossRef, CrossCheck, Google Scholar, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet, KVK, WorldCat, ICI Journals Master List – Index Copernicus) URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenss/editorial-team).

У 2022 році Інститутом педагогіки зорганізовано 4 міжнародні конференції, які відбулися на території України, а саме: «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки» (19 травня 2022 р.), «Проблеми сучасного підручника: навчально – методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу» (14-15 вересня 2022 р.), «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2022: виклики і перспективи в умовах турбулентності світу» (4 листопада 2022 р.), «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі» (22-23 листопада 2022 р.).

19 травня 2022 року втретє відбулася Міжнародна наукова онлайн-конференція «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки», присвячена Всесвітньому дню вишиванки. Організаторами онлайн-конференції, яка вже стає традиційною, виступили Інститут педагогіки НАПН України (відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури) та Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Приємно зазначити, що географія конференції щороку розширюється, а кількість учасників зростає. У 2022 році до конференції долучилися представники закладів освіти з усієї України: від Закарпаття до Сумщини, від Буковини до Слобожанщини, від Поділля до Полтавщини, від Полісся до Бесарабії, від Києва до Одеси, Ізмаїла. Також з особливою приємністю відзначаємо, що до участі в конференції зареєструвалося понад 270 учасників, з-поміж яких знані науковці, відомі громадські діячі, педагоги-практики, народні майстри, мисткині, представники української діаспори з Канади, США, Румунії, Італії, Іспанії. Цьогорічний Всесвітній день вишиванки пройшов в умовах воєнного стану і військової агресії рф. Попри складні умови перебування українців, Інституту педагогіки разом із Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника  вдалося об‘єднати учасників з різних куточків не тільки України, а й світу, які змушені тимчасово полишити межі рідної Батьківщини. Це ще раз підкреслює тезу, що вишиванка є символом національної єдності. І це як ніколи було відчутно цього року на тлі страшної, агресивної війни. Виступи та наукові дискусії учасників конференції охоплювали шість тематичних напрямів, що відображали результати дослідження актуальні проблеми збереження української національної ідентичності, питань мови та культури в умовах війни, соціокультурних трансформацій українських національних символів у час воєнної агресії, розкривали освітній феномен українських оберегів в епоху цифровізації суспільства, акцентували увагу на національних архетипах української мови, формуванні культурної компетентності здобувачів освіти, відбулися практичні майстер-класи митців. Зі збірником тез Міжнародної наукової онлайн-конференції «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки» (19 травня 2022 р.) можна ознайомитися за наступним покликанням https://undip.org.ua/library/ukraino-moia-vyshyvana-zbirnyk-tez-konferentsii/

Під час роботи конференції науково-педагогічні й педагогічні працівники та працівники музеїв,  докторанти, аспіранти, здобувачі, видавці навчальної літератури мали змогу обговорити основні проблеми підручникотворення в умовах воєнного часу. Зокрема, учасники дискутували щодо стратегії функціонування системи загальної середньої освіти в умовах війни, визначили актуальні проблеми оновлення змісту загальної середньої освіти, презентували сучасні підручники, обговорювали педагогічні можливості музеїв у забезпеченні освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

4 листопада 2022 відбулася Міжнародна наукова конференція«Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2022: виклики і перспективи в умовах турбулентності світу».«Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта» є щорічною міжнародною конференцією, яка проводиться з 2010 р. Інститутом педагогіки НАПН України (відділ порівняльної педагогіки). Конференція є платформою для обговорення кращих практик і викликів в освіті в Україні, Європі та світі крізь призму крос культурних порівнянь. Тематичними напрямами у 2022 році стали: теорія і методологія освіти; освітня політика у багатокультурному світі; тенденції розвитку освітніх систем; реформи та інновації в освіті; цифровізація освіти; європейська якість навчання для кращої успішності учнів; освіта в умовах війни та відбудови.

22-23 листопада 2022 року в Національній академії педагогічних наук України відбулася ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі». Організатором конференції виступив Інститут педагогіки НАПН України (відділ дидактики), партнерами конференції стали провідні навчальні та наукові установи України, Латвії та Румунії, а саме: Міністерство освіти і науки України, Відділення загальної середньої освіти НАПН України, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Республіка Латвія), LUMEN Conference Center (Румунія), Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.

Співробітники Інституту педагогіки беруть участь у Міжнародних програмах підвищення кваліфікації. Так, у 2022 році було взято участь у  III  Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід,  Цінності, Компетентності» (Мішеніна Т.М.).

У 2022 році співробітники Інституту педагогіки виступили співорганізаторамиМіжнародного перфомансу Міжнародний онлайн перформанс «Мир Україні! Мир світу!», Online performance  “Peace to Ukraine! Peace to the World!”, який відбувся 10 червня 2022 року.

Співробітники Інституту педагогіки є членами міжнародних агентств, експертних рад, комісій, комітетів, робочих груп, а саме:

1. Європейської асоціації єврейських студій (Бакуліна Н. В.).

2. Асоціації міжнародного освітнього та наукового співробітництва (Бакуліна Н. В.).

3. Бази експертів з оцінювання навчальних матеріалів та електронних освітніх ресурсів в проєкті Learning Passport, ЮНІСЕФ (Бакуліна Н. В.).

Співробітники Інституту педагогіки (Богданець-Білоскаленко Н. І., Фідкевич О. Л., Кондур З. О.) є консультантками міжнародного проєкту «Посилення захисту національних меншин, включаючи ромів та мови меншин в Україні» за ініціативи та підтримки Міністерства освіти і науки України спільно з Ради Європою (2022 р.). Проєкт впроваджується в межах Плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 рр. Проєкт базується на конкретних рекомендаціях двох органів моніторингу Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Метою проєкту є підтримка і розвиток мов національних меншин, зокрема ромської мови. 31 травня 2022 року співробітники відділу взяли участь в консультативній зустрічі Ради Європи з національними меншинами та національними/місцевими органами влади. (План дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки Проєкт Ради Європи «Посилення захисту національних меншин, у тому числі ромів, та мов меншин в Україні»). У рамках проєкту співробітники відділу (Н. І. Богданець-Білоскаленко, О. Л. Фідкевич, З. О. Кондур) підготовили Програму «Ромська мова і читання для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мов національних меншин»; абетку ромської мови та словниковий мінімум для учнів1-2 класів; стали організаторами й учасниками громадських обговорень результатів та подальших напрямів роботи у проєкті, тренінгів для вчителів та адміністрації закладів загальної середньої освіти з навчанням мов національних меншин; координаційних зустріч із представниками Ради Європи, комітетів Верховної Ради, керівниками органів державної влади у регіонах; регіональними учасниками проєкту. Планується підготовка букваря ромської мови для 1 класу закладів загальної середньої освіти.

Також у 2022 році співробітники Інституту педагогіки співпрацювали з Благодійним фондом «Друзі мистецтва виховання Рудольфа Штайнера», який знаходиться в м. Берліну Німеччині (О. І.Мезенцева).