У 2021 році в Інституті педагогіки НАПН України завершено сім наукових досліджень.

НАПРЯМ 1. Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки
Тема наукового дослідження «Парадигми розвитку та тенденції реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2019-2021 рр.Проблема дослідження: Реформаційні та контрреволюційні процеси в освіті: інституційна та позаінституційна історія вітчизняної освітиНауковий керівник: Дічек Н.П., д.пед.н., проф.
НАПРЯМ 2. Розвиток світової і національних освітніх систем
Тема наукового дослідження «Організація освітнього процесу в умовах непрогнозованих впливів (пандемія COVID-19): порівняльний аналіз (Україна – країни ЄС)»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 01.02.2021 р.-31.12.2021 р.Проблема дослідження: Порівняльні дослідження освіти, педагогікиНауковий керівник: Арістова Н. О., д.пед.н., проф.
НАПРЯМ 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище
Тема наукового дослідження «Організаційно-педагогічні засади проектування освітнього середовища гімназії»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2019-2021 рр.Проблема дослідження: Проектування освітньо-розвивальних середовищНауковий керівник: Трубачева С.Е., к.пед.н., ст.н.с.
НАПРЯМ 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу
Тема наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2019-2021 рр.Проблема дослідження: Компетентнісний підхід в освіті. Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесіНауковий керівник: Богданець-Білоскаленко Н.І., д.пед.н., проф.
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2019-2021 рр.Проблема дослідження: Дидактичні засади, методика і технології формування ключових (загальних і предметних) компетентностей в освітньому процесіНауковий керівник: Доротюк В.І., к.псих.н., ст.н.с.
НАПРЯМ 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта
Тема наукового дослідження  «Науково-методичне забезпечення варіативного складника профільної середньої біологічної і хімічної освіти»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2019-2021 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Коршевнюк Т.В., к.пед.н., ст.н.с.
Тема наукового дослідження «Науково-методичні засади створення модельних навчальних програм адаптаційного циклу базової середньої освіти»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 01.02.2021 р.-31.12.2021 р.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Засєкіна Т. М., д.пед.н., ст.н.с.