У 2023 році в Інституті педагогіки НАПН України завершено чотирнадцять наукових досліджень.

НАПРЯМ 2. Розвиток світової і національних освітніх систем
Тема наукового дослідження «Інноваційні тренди, практики і технології загальної середньої освіти в європейському та північноамериканському регіонах»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Забезпечення якості освіти і рівного доступу до освіти в освітніх системах світуНауковий керівник: Локшина О.І., д.пед.н., проф.
НАПРЯМ 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення внутрішнього контролю та оцінювання якості освіти в закладах загальної середньої освіти»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Контроль, діагностики й оцінювання результатів освітньої діяльностіНауковий керівник: Жук Ю.О., д.пед.н., доцент
НАПРЯМ 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу
Тема наукового дослідження «Дидактичні засади індивідуалізації навчання у закладах загальної середньої освіти»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Індивідуалізація і диференціація навчання і вихованняНауковий керівник: Малихін О.В., д.пед.н., проф.
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення  реалізації моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчанням мов корінних народів і  національних меншин»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорії і моделі дидактичних і методичних систем. Дидактичні засади освіти для стійкого розвиткуНауковий керівник: Фідкевич О.Л., к.філол.н.
НАПРЯМ 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта
Тема наукового дослідження «Теоретико-методичні засади добору й застосування методів навчання української мови учнів гімназії та ліцею»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Горошкіна О.М., д.пед.н., проф.
Тема наукового дослідження «Навчально-методичне забезпечення формування читацької грамотності учнів 5–6 класів гімназії у процесі вивчення української літератури»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Яценко Т.О., д.пед.н., ст.н.с.
Тема наукового дослідження «Методичні засади і технології інтеграції громадянської освіти та історії в гімназії»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Ремех Т.О., к.пед.н., ст. дослідник
Тема наукового дослідження «Методичні засади реалізації інтегрованого змісту навчання географії та економіки в курсах  за вибором у гімназії і ліцеї»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Назаренко Т.Г., д.пед.н., ст.н.с.
Тема наукового дослідження «Навчально-методичне забезпечення  реалізації фізичного складника  змісту природничої галузі базової середньої освіти»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Сіпій В.В., к.пед.н.
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання математики в гімназії»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Бурда М.І., д.пед.н., проф.
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання інформатики в гімназії»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Твердохліб І.А., к.пед.н., доцент
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення  інтеграції змісту природничої освітньої галузі в 5-6 класах»Прикладне  дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Ільченко В.Р., д.пед.н., проф.
Тема наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення реалізації змісту технологічної освіти в гімназії»Прикладне дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів і курсів у початковій школі, гімназії і ліцеї, закладах спеціалізованої освітиНауковий керівник: Туташинський В.І., к.пед.н.
НАПРЯМ 13. Управління та економіка освіти
Тема наукового дослідження «Державно-громадське управління закладами загальної середньої освіти на засадах партнерської взаємодії»Фундаментальне дослідження. Терміни виконання: 2021-2023 рр.Проблема дослідження: Державно-громадське управління закладами загальної середньої освіти на засадах партнерської взаємодіїНауковий керівник: Онаць О.М., к.пед.н., ст.н.с.