Сектор методики іноземних мов (нині відділ навчання іноземних мов) як самостійний науковий підрозділ Українського науково-дослідного інституту педагогіки УРСР було створено у 1961 році, що позитивно вплинуло на організацію науково-дослідної роботи в галузі іншомовної освіти.  

Упродовж історії становлення та розвитку підрозділу його керівництво здійснювали:

1961–1974 рр.Завідувач сектору методики іноземних мов Є.І. Ітельсон,кандидат педагогічних наук, доцент;
1974–1995 рр.Завідувач сектору методики іноземних мов, лабораторії навчання іноземних мов В.М. Плахотник, доктор педагогічних наук, професор, почесний академік НАПН України;
1996 – пониніЗавідувач лабораторії навчання іноземних мов, відділу навчання іноземних мов  В.Г. Редько, доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, Заслужений діяч науки і техніки України. 

У різні роки у відділі (секторі/лабораторії) працювали:  Алєксєєнко І.В., Басай Н.П., Басай О.В., Вільчек Е.В.,Гарбуза Т.В., Горошкін І.О., Долинський Є.В., Коротков О.М., Пасічник О.С., Петращук О.П., Плахотник В.М.,  Полонська Т.К., Прокопчук М.М., Радченко Ю.П., Редько В.Г., Стеценко О.О., Тимченко О.Т., Федусенко Ю.І., Шпак Н.В., Яковчук М.О.

Заслуговує на увагу посібник першого керівника підрозділу Є.І. Ітельсона «Методика навчання англійської мови в середній школі» (1969 р.), де автор аналізує чинну на той час шкільну систему навчання англійської мови, пропонує рекомендації щодо організації навчальної діяльності з оволодіння деякими аспектами мови та видами мовленнєвої діяльності.  

Важливим історичним етапом розвитку підрозділу є наукова діяльність В.М. Плахотника (1973–2013 рр.). Саме в цей період відбувалися важливі трансформаційні процеси у вітчизняній іншомовній сфері, що здійснили значний вплив на її подальший розвиток. Насамперед, з іменем В.М. Плахотника пов’язується наукова діяльність підрозділу, спрямована на перегляд змісту навчання іноземних мов у середній школі, створення засобів навчання – перших вітчизняних шкільних підручників. Окремі висловлені ним ідеї і сьогодні є актуальними та заслуговують на увагу.

Кінець ХХ ст. і початок ХХІ ст. ознаменувалися активізацією наукової діяльності співробітників лабораторії навчання іноземних мов під керівництвом В.Г. Редька навколо проблем наукового і навчально-методичного забезпечення системи навчання іноземних мов у середній школі. Особливої інтенсивності набула науково-дослідна діяльність співробітників підрозділу, починаючи з 2002 року, коли вітчизняна середня школа розпочала здійснювати перехід на нові стандарти і навчальні програми, зокрема, на нові цілі, зміст і засоби навчання. Упродовж 2002–2020 років здійснено цикл наукових досліджень, спрямованих на забезпечення реалізації нової концепції навчання іноземних мов у загальноосвітній школі, яку було розроблено науковими співробітниками відділу/лабораторії і схвалено МОН України, концепції НУШ, Державних стандартів початкової і загальної середньої освіти, нових програм з іноземних мов для ЗЗСО. Значним доробком науковців підрозділу стали підготовлені монографії, навчальні і методичні посібники, методичні рекомендації, підручники для учнів 1–11 класів з німецької (Н.П. Басай) та іспанської (В.Г. Редько) мов, для учнів 1–5 класів з англійської мови (В.М. Плахотник, Т.К. Полонська), в яких реалізовано визначений та експериментально перевірений зміст навчання.

У лабораторії спільно із ЗАТ «Мальва» (м. Київ) було створено перші в Україні електронні навчальні засоби з навчання німецької мови для учнів 2 класу (Н.П. Басай) та іспанської мови для учнів 2, 7, 11 класів (В.Г. Редько), які було схвалено МОН України і рекомендовано для використання.

Тематика наукових досліджень за останні 20 років (кер. В.Г. Редько):

  • «Науково-методичне забезпечення навчання іноземних мов у початковій школі» (2002–2004 рр.);
  • «Науково-методичне забезпечення навчання іноземних мов в основній школі» (2005–2007 рр.);
  • «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів 8–9 класів (2008–2010 рр.);
  • «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старшої школи» (2011–2013 рр.);
  • «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов в основній і старшій школі»  (2014–2016 рр.);
  • «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі» (2017–2019 рр.);
  • «Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій» (2020–2022 рр.).

Загалом, у результаті дослідження проблем науково-методичного забезпечення іншомовної освіти в початковій, основній та старшій школі упродовж 2002–2020 рр. науковими співробітниками лабораторії/відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки підготовлено і видрукувано понад 500 наукових праць, серед яких: 5 монографій, 65 підручників для ЗЗСО (з англійської, німецької, французької, іспанської мов), 48 навчальних і навчально-методичних посібників, 11 методичних рекомендацій, 4 електронних засоби навчання, 5 концепцій, 12 навчальних програм, 1 словник, понад 300 статей, взято активну участь у підготовці 4 Державних стандартів (початкової, базової і повної середньої освіти). Монографії, підручники, посібники, електронні засоби навчання мають гриф МОН України і рекомендовані для використання в навчально-виховному процесі ЗЗСО.

Заслуговує на увагу плідна співпраця наукових співробітників з педагогічними колективами експериментальних навчальних закладів відділу, на базі яких проводиться анкетування вчителів з різних питань навчання іноземних мов, апробація проміжних результатів дослідження та впровадження кінцевих результатів, проведення спільних масових науково-практичних заходів тощо. Такими закладами є:  Нововолинський ліцей № 1 Нововолинської міської ради Волинської області; Іванківський районний ліцей Київської області; Навчально-виховний комплекс «Школа-садок «Софія» м. Львова Львівської міської ради Львівської області; Навчально-виховний комплекс (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія) № 176 імені Мігеля де Сервантеса Дніпровського району м. Києва; Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 125 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови; Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 ім. М.Й. Очерета.

Наукові школи відділу:

1. Наукова школа «Зміст і засоби навчання англійської мови у середній школі» Плахотника Василя Макаровича, докт. пед. наук, проф. Під керівництвом В.М. Плахотника підготовлено й захищено 15 кандидатських дисертацій.

2. Наукова школа «Дидактичні та методичні засади організації навчання іншомовного спілкування учнів закладів загальної середньої освіти» Редька Валерія Григоровича, докт. пед. наук, доц., ст. наук. співроб., зав. відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України. Під керівництвом В.Г. Редька підготовлено й захищено 23 кандидатські дисертації.

Відзначення наукових здобутків відділу:

  • 2013 р. Диплом ІІІ ступеня НАПН України за навчально-методичний посібник «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів ЗНЗ» (автори посібника: В.Г. Редько, В.М. Плахотник, Т.К. Полонська).
  • 2016 р.  Диплом Інституту педагогіки НАПН України «За творчу співпрацю та вагомий внесок у впровадження результатів науково-дослідної роботи в освітній процес» з нагоди 90-річного ювілею Інституту педагогіки НАПН України.
  • 2018 р. Золота медаль ІХ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» за наукові розробки в номінації «Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для  вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу»: комплект підручників для навчання іспанської мови на компетентнісних засадах для основної школи: 5–9 класи (автори: В.Г. Редько, В.І. Береславська, І.Ю. Цимбалістий, І.С. Шмігельський).