ORCID

Пасічник Олександр Сергійович, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів: дидактико-методичні засади конструювання змісту навчання іноземних мов для закладів загальної середньої освіти та його відображення в навчальній літературі, засади розроблення тестових матеріалів для перевірки якості навчальних досягнень учнів з іноземних мов, особливості пізнавальної діяльності учнів на уроці іноземної мови, інтегроване навчання іноземної мови (clil), історія розвитку методики навчання іноземних мов, професійно орієнтоване навчання іноземних мов у закладах вищої освіти.

Творчий шлях. У 2002 році закінчив Хмельницький державний університет за спеціальністю «Міжнародна інформація» та здобув кваліфікацію міжнародника-аналітика, перекладача. У магістратурі Кам’янець-Подільського державного університету здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

З 2002 року працює викладачем англійської мови в Хмельницькому національному університеті на кафедрі романо-германських мов (згодом реформована в кафедру іноземних мов), де викладає англійську мову професійного спрямування для студентів технічних спеціальностей, а також практичний курс англійської мови, ділову англійську мову, теорію та практику перекладу. 
У 2004 році вступив до аспірантури, у 2011 році захистив кандидатську дисертацію “Тенденції конструювання змісту підручників з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладах України (80-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)”. У 2012 році приєднався до команди наукових співробітників відділу навчання іноземних мов. Відтоді бере участь у розробленні планових тем відділу, здійснює експериментальну діяльність, за результатами отриманих даних у співавторстві зі співробітниками відділу підготував низку монографій, навчально-методичних посібників та концепцій.
Є автором та співавтором понад 50 публікацій в науковій періодиці. Автор підручників та посібників з вивчення англійської мови в закладах загальної середньої та вищої освіти. Член редколегії журналу «Іноземні мови в школах України».

Нині працює над докторською дисертацією. Тема дослідження затверджена Радою з координації досліджень від 25.09.2018 у такому формулюванні: “Тенденції розвитку змісту навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти України (1991 р. – початок ХХІ ст.)”