ORCID
google scholar

Полтавченко Денис Васильович, молодший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки НАПН України.

Коло наукових інтересів. Інноваційні технології у навчанні географії, CLIL-освіта, підручникотворення, методи контролю при навчанні.

Творчий шлях. Закінчив у 2021 р. магістратуру у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (викладач географічних дисциплін у ЗВО, вчитель англійської мови у ЗЗСО).

З 2021 р. почав свій шлях у відділі навчання географії та економіки НАПН України на посаді молодшого наукового співробітника.

Бере участь у створенні підручників з географії для впровадження у Новій Українській школі, На сьогодні вивчає можливості засобів та методів інтеграції у навчанні географії та економіки у гімназіях та ліцеях.