ORCID

Гривко Антоніна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти.

Коло наукових інтересів: теорія і методика оцінювання результатів навчання, моніторинг якості освіти, тестові технології оцінювання,  медійно-інформаційна грамотність. Автор понад 55 наукових, науково-методичних праць.

Творчий шлях. У 2005 році закінчила магістратуру Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Українська мова та література» і здобула кваліфікацію викладача української мови та літератури, вчителя зарубіжної літератури, практичного психолога у закладах освіти.

У 2013 році закінчила аспірантуру Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Кандидатську дисертацію «Формування комунікативних умінь учнів 5 – 6 класів засобами мови підручників із математики» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)) захистила у 2015 р.

У 2021 році А.В. Гривко присвоєно вчене звання старшого дослідника.

У відділі моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти працює з 2009 року й донині. Є виконавцем досліджень: «Експериментальне визначення впливу мови шкільних підручників із математики на рівень сформованості в учнів комунікативної компетентності», «Теоретико-методичні засади створення й застосування моделей моніторингових систем для оцінювання засобами тестових технологій комунікативної компетентності як ключової в учнів 5 класів», «Теоретико-методичні основи визначення впливу зовнішньоорганізованих і змістових конструктів тесту на результати державної підсумкової атестації випускників гімназії», «Особливості внутрішнього контролю медійно-інформаційної грамотності учасників освітнього процесу в мовно-літературній галузі базової середньої освіти».

За вагомий особистий внесок у розвиток науки і освіти, багаторічну наукову діяльність А. В. Гривко нагороджена грамотою Національної академії педагогічних наук України.