ORCID

Радкевич Олександр Петрович, кандидат юридичних наук, доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти.

Коло наукових інтересів: персональна інформація (дані); інтелектуальна власність педагогічних працівників; стандартизація освіти; правова культура; змішане навчання; проєктний менеджмент; меритократія та академізація в освіті; референдаріат; забезпечення якості освіти; програмне забезпечення у проєктній діяльності; модернізація освіти в умовах євроінтеграційних процесів тощо.