ORCID
google scholar

Ващенко Лідія Семенівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Коло наукових інтересів:особливості внутрішнього контролю якості загальної середньої освіти, технології оцінювання навчальних досягнень з біології здобувачів закладів загальної середньої освіти, тестові технології оцінювання.

Творчий шлях. У 1976 році закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя за спеціальністю вчитель біології та хімії.

У відділі моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти працюю з серпня 2010 року по теперішній час на посаді старшого наукового співробітника.

Відповідно до функціональних обов’язків працювала над розробленням науково-методичних засад удосконалення критеріїв оцінювання результатів  навчальних досягнень учнів основної та старшої школи з природничих предметів, здійснювала експериментальне дослідження щодо можливості ефективного функціонування моніторингової системи оцінювання рівня сформованості біологічної компетентності учнів старшої школи в умовах багатопрофільного ліцею; проводила експериментальне дослідження щодо особливостей впливу на результативні показники тестування старшокласників композиції тестів, внутрішня структура, яких визначається різним порядком розміщення тестових завдань; досліджувала особливості сприйняття старшокласниками та педагогами чинних шкільних підручників з групи природничих предметів.

Результатами дослідження є монографії, посібники, методичні рекомендації, статті й тези доповідей.

За сумлінну працю нагороджена державними та відомчими нагородами. Серед них: Почесний знак «Відмінник освіти України» (1996 р.), Почесний знак «Василь Сухомлинський» (2008 р.), Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2008 р.), Почесний знак «К. Д. Ушинський» (2013 р.).