Мачача Тетяна Святославівна, старший науковий співробітник відділу, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів: методологія, теорія і методика навчання предметів та інтегрованих курсів технологічної освітньої галузі, реалізація авторської концепції культурологічного змісту технологічної освіти в Державних стандартах, типових освітніх програмах, модельних навчальних програмах, навчальних програмах, підручниках, посібниках на всіх рівнях повної загальної середньої освіти.

Творчий шлях. У 1984 р. закінчила навчання в Чернігівському педагогічному інституті ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни та праця», кваліфікація – вчитель загальнотехнічних дисциплін. 2007–2010 р. р. навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки АПН України за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання. У 2018 році підвищила кваліфікацію, організовану для авторів Модельної рамкової освітньої програми “Нова Українська школа 2” в обсязі 222 навчальних годин в рамках Польського проєкту в м. Варшава та в м. Львів.
У 2020 році завершила навчання за програмою підвищення педагогічної кваліфікації “Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. Інструменти якості освітніх матеріалів, безпеки та доброчесності в підсумках року” за напрямами: інноваційність, навчання впродовж життя, використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі.

20 років працювала вчителем трудового навчання та українознавства, з них 17 років ще й заступником директора з виховної роботи Кумарівської загальноосвітньої середньої школи Первомайського району, Миколаївської області та 16 років наукового стажу у відділі технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України. Спрямовує творчі зусилля на розбудову національної української системи освіти, впровадження в освітній процес повної загальної середньої освіти авторської концепції культурологічного змісту технологічної освіти.
Опубліковала понад 100 наукових праць. Автор і керівник авторського колективу 10 навчальних підручників, 4 навчальних посібників, 3 методичних посібників, однієї монографії. Співавтор двох колективних монографій. Автор і співавтор 7 навчальних програм для базової і профільної середньої освіти.Тренер експертів підручників. Розробник технологічної освітньої галузі Державного стандарту початкової і базової середньої освіти НУШ, двох Типових освітніх програм НУШ-1 (для 1-2 та 3-4 класів), модельної навчальної програми «Технології» для адаптаційного циклу базової середньої освіти (5-6 класи).

Переможець конкурсу в номінації “За кращий підручник або дидактичний комплект для учнів, студентів”. Нагороджена дипломом третього ступеня за підручник 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів “Трудове навчання. Обслуговуючі види праці”. Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України.