Автор: Величко Л.П.

Бібліографічний опис

Бібліографічний покажчик містить відомості про публікації, що висвітлюють основні наукові результати дослідження з теми «Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі», апробацію та впровадження цих результатів. Науково-дослідну роботу виконано у відділі біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України упродовж 2016-2018 рр.

Анотація

Відомості згруповано за рубриками: навчальна продукція (навчальні програми, підручники, навчальні посібники), виробничо-практична продукція (методичні посібники, методичні рекомендації), наукова продукція (статті, матеріали конференцій). Покажчик призначений для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників системи освіти, які здійснюють науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-методичну та освітню діяльність.

Переглядів: 107

Завантажити