Досягнення сучасної педагогічної науки – у шкільну практику

Відділ навчання іноземних мов упродовж багатьох років здійснює плідну наукову співпрацю із закладами вищої педагогічної та загальної середньої освіти. На зустрічах з вчителями та студентами-майбутніми вчителями іноземних мов наукові співробітники відділу знайомлять їх із актуальними проблемами розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти, консультують з різноманітних питань цієї галузі. Такий симбіоз педагогічної науки та університетської й шкільної практики дає змогу не тільки презентувати педагогічній громадськості нові концепти змісту шкільної іншомовної освіти, інформувати про досягнення, виклики і перспективи її розвитку, але й знайомити їх із сферами та результатами науково-дослідної діяльності співробітників відділу.

Одним із прикладів такої співпраці стала зустріч із викладачами, студентами та магістрантами факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, проведена в ZOOM’і. За  згодою з завідувачкою кафедри Тетяною Калинюк обговорювалися такі питання:

– компетентнісний підхід у навчанні іноземних мов: шляхи реалізації у контексті реформування змісту іншомовної  освіти;

– модельна навчальна програма з іноземних мов як інноваційний інструмент сучасного вчителя: науково-теоретичні концепти побудови змісту, структурні компоненти, компетентнісна та соціокультурна стратегія у змісті програми;

– сучасний підручник іноземної мови.

На наш, погляд, подібні заходи слугують важливою підтримкою роботи вчителя і є дидактичним та методичним ресурсом удосконалення його професійної діяльності.

Валерій Редько, доктор педагогічних  наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання іноземних мов