Дискусійна платформа «Українська мова в НУШ»

У межах проведення ІХ Міжнародної наукової конференції «Лінгвалізація світу» на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 20 травня було організовано в дистанційному форматі дискусійну платформу «Українська мова в НУШ». Оскільки відділ  навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України став співорганізатором конференції, у роботі дискусійної платформи активну участь узяли Ніна Голуб, доктор педагогічних наук, професор, головна наукова співробітниця відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України та Олена Горошкіна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка цього відділу.

Ніна Голуб ознайомила присутніх з особливостями побудови нової модельної програми з української мови, аргументувала доцільність виокремлення тематичних блоків «Інформація», «Жанри мовлення», «Спілкування» та ін., наголосила на необхідності формування в учнів і учениць емоційного інтелекту, критичного мислення.

Олена Горошкіна схарактеризувала принципи побудови поданого на конкурс підручника «Українська мова. 5 клас» (Н.Голуб, О.Горошкіна), показала зразки вправ, спрямованих на формування ключових компетентностей учнів, ознайомила з науковою продукцією відділу.

Багато запитань викликала проблема підготовки майбутніх учителів до роботи в новій українській школі. Було запропоновано й проаналізовано шляхи вдосконалення робочих програм з «Методики навчання української мови», доцільність уведення спецкурсу «Жанри мовлення» задля підвищення ефективності професійної підготовки студентів.