Формування вмінь візуалізації навчальної інформації майбутніх учителів початкової школи: методи діагностики

Шановні колеги!

Пропонуємо вашій увазі методичний посібник «Формування вмінь візуалізації навчальної інформації майбутніх учителів початкової школи: методи діагностики» авторів доктора педагогічних наук, професора Олександра Малихіна й аспірантки Інституту педагогіки НАПН України Інни Ліпчевської, розроблений у межах наукової теми відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України «Дидактичні засади індивідуалізації навчання в закладах загальної середньої освіти».

У посібнику висвітлено питання діагностики сформованості вмінь візуалізації навчальної інформації майбутніх учителів початкової школи в закладах вищої освіти. Пропоновані матеріали містять усталені методики психолого-педагогічної діагностики, а також авторські тести, анкети, опис творчих завдань з візуалізації навчальної інформації в початковій школі для майбутніх учителів і чек-листи оцінювання (самооцінювання) успішності їх виконання.

Методичний посібник адресовано викладачам закладів вищої освіти, які навчають студентів за спеціальністю 013 «Початкова освіта», викладачам і слухачам курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти, науково-педагогічним працівникам, а також усім, хто цікавиться питанням формування вмінь візуалізації в учителів закладів загальної середньої освіти.

Методичний посібник доступний для завантаження за покликанням.