Григорій Сковорода –  роздуми про особистість

16 вересня 2022 р. на вшанування 300-річного ювілею від дня народження Г.С. Сковороди в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі пройшов всеукраїнський науково-практичний семінар «Григорій Сковорода –  роздуми про особистість», організований НАПН України, Університетом Григорія Сковороди в Переяславі, Національним історико-етнографічним заповідником «Переяслав».

Зі вступним словом виступили Президент НАПН України, академік НАН і НАПН України, д.філософ. н., В.Г. Кремень, ректор Університету, д.іст.н., проф. В.В. Коцур, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем НАПН України, академік, д.пед.н., проф. О.І. Ляшенко, д.іст.н., проф., академік  НАПН України В.П. Коцур.

Від Інституту педагогіки НАПН України з доповіддю «Щастя у вимірі Григорія Сковороди і сучасного студенства» виступила д.пед.н., проф. Н.П. Дічек.