ХІ Волошинські читання. Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство

4 грудня 2023 року в Інституті педагогіки НАПН України України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «ХІ Волошинські читання. Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство». Цей науковий захід традиційно присвячений пам’яті Ніли Йосипівни Волошиної – доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, фундаторки наукової школи з методики навчання української літератури

Організатором конференції виступив відділ навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України (модератор – доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник Таміла Олексіївна Яценко). Партнери у проведенні «Волошинських читань» – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка та Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

На початку роботи конференції учасників привітав Василь Григорович Кремень, доктор філософських наук, професор, академік НАПН і НАН України, президент НАПН України. У своєму виступі він акцентував на важливості актуалізації конструктивних ідей науково-методичного доробку Н. Й. Волошиної для виконання сучасних завдань шкільної літературної освіти. З вітальними словами також виступили Олександр Іванович Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітньої системи НАПН України, Микола Васильович Головко, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України, Василь Іванович Шуляр, доктор педагогічних наук, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

На пленарному засіданні доповіді виголосили знані фахівці з методики навчання літератури. Таміла Олексіївна Яценко представила вагомі здобутки відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України щодо створення підручників літератури та навчально-методичного забезпечення шкільного курсу літератури, Василь Іванович Шуляр презентував окреслив особливості вивчення творчості Дмитра Кременя на уроках літератури, Світлана Олексіївна Жила, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови і літератури Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Шевченка зосередила увагу на мистецькому контексті в модельних навчальних програмах і підручниках української літератури для 5-6 класів НУШ, підготовлених в Інституті педагогіки НАПН України авторським колективом під керівництвом Таміли Яценко.

Актуально прозвучала тема читання в умовах воєнного стану у доповідях Ганни Леонідівни Токмань, доктора педагогічних наук, кандидата філологічних наук, професора кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі та Наталії Русланівни Грицак, доктора педагогічних наук, кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Юрій Іванович Бондаренко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя зосередився на розкритті нових шляхів аналізу літературного твору як способів мислення вчителя-словесника та учнів.

Секційні засідання були присвячені аналізу наукової спадщини Н. Й. Волошиної в контексті сучасних освітніх завдань, проблемам навчання літератури в реаліях війни і в післявоєнний період, професійній майстерності вчителів літератури в інноваційних вимірах.

У межах роботи конференції була започаткована секція «Сучасні письменники і шкільний курс літератури: діалог про читацькі інтереси та духовні цінності учнів», учасниками якої були не лише науковці, учителі-словесники, але й сучасні письменники, твори яких введено до модельних навчальних програм з української літератури НУШ – Володимир Арєнєв, Марина Павленко, Ірина Небеленчук. Вони презентували своє бачення вивчення різних жанрів сучасної художньої літератури (фантастики, історико-біографічної прози, патріотичної лірики тощо) у шкільному курсі літератури.

Завершилась конференція діалогом науковців із різних регіонів України щодо творчої співпраці для ефективного розв’язання проблем сучасної шкільної літературної освіти.