Міжнародне науково-педагогічне стажування за кордоном «Механізми трансформації освітніх технологій в умовах інтеграції України до європейського простору»

22-26 січня 2024 р. відбулося міжнародне науково-педагогічне стажування. м. Люблін (Польща) науковців Інституту педагогіки НАПН України Олени Онаць, завідувачки відділу економіки та управління ЗСО, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, Президента АКШУ та Ірини Мосякової, наукового співробітника відділу, кандидата педагогічних наук, директора Центру творчості «Шевченківець»

Організатори: Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie (Польща), Instytut rozwoju edukacji i nauki «Wiedza» (Польща), Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej (Польща), Towarzystwo Ukraińskie (Польща), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ГО Всеукраїнська асоціація “Авторська школа в Україні” (Україна), Міжнародна школа «Академія педагогічної творчості» (Україна), Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №6» Дніпровської міської ради (Україна).

Партнери: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Польща), компанія FlexReality та AR Book (Україна), Державна установа «Український інститут розвитку освіти» (Україна).

Навчальне навантаження стажування становить 180 год/6 кредитів ECTS:

  • ознайомлення з діяльністю Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, Szkoła Podstawowa 24, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów робота з кураторами наукового стажування – 40 годин;
  • участь у міжнародному форумі та робота над науково-методичними доповідями – 60 годин;
  • робота під час візиту до Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie (Польща), самостійна та індивідуальна робота, підготовка розділу до міжнародної монографії – 80 годин.

Сертифікат про проходження міжнародного науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі країни, яка входить до Європейського Союзу, відповідає вимогам Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам відповідно Наказу МОН України «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» (із змінами № 646/36268 від 28.05.2021р.).

23-25 січня 2024 року в межах науково-педагогічного стажування відбувся міжнародний форум «Механізми трансформації освітніх технологій в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору» (Польща – Україна), на якому з доповідями виступили всі запрошені польські фахівці та українські учасники стажування.

Теми доповідей науковців відділу економіки та управління ЗСО: Онаць О. М. «Розвиток державно-суспільної партнерської взаємодії в управлінні трансформаційними процесами у закладах освіти в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору»; Мосякова І. Ю. «Концепція авторської моделі закладу позашкільної освіти «Школа життєтворчості особистості»

Під час стажування було підписано тристоронню Угоду про співпрацю між Інститутом педагогіки НАПН України, Асоціацією керівників шкіл та Інститутом розвитку освіти «Знання» (Республіка Польща)

Текст Угоди, програма Форуму і сертифікат О. Онаць додаються.