Науково-методична підтримка українських учителів триває

У листопаді 2022 року завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук Валерій Редько провів два семінари в онлайн-режимі, присвячені актуальним питанням втілення в освітній процес нових модельних навчальних програм з іноземних мов, які є основою для реалізації  компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів ЗЗСО.

Зокрема, 4 листопада відбувся методичний семінар для викладачів, магістрантів і студентів – майбутніх учителів іноземних мов Мукачівського державного університету, під час проведення якого вчений всебічно висвітлив тему «Урок іноземної мови в умовах компетентнісно орієнтованого навчання: цілі, зміст, структура, засоби навчання».

7 листопада на методичному семінарі для вчителів іноземних мов, які перебували на навчанні в Черкаському обласному інституті післядипломної  педагогічної освіти, Валерій Редько презентував  тему «Зміст  і структура модельних навчальних програм з іноземних мов для ЗЗСО» (доповідач є керівником авторського колективу двох модельних навчальних програм з іноземних мов – для першої і другої іноземних мови).

Зазначену тематику, а також інші питання організації та навчання іноземних мов у ЗЗСО широко висвітлено в низці публікацій Валерія Редька і співробітників відділу навчання іноземних мов в Електронній бібліотеці НАПН України.  Сайт бібліотеки.